КАФЕДРА АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Кафедра армянского языка и литературы  была основана в 2001 году к.ф.н., профессором УММ  А.М. Атаян, которая руководила кафедрой до 2008 года. В период с сентября 2008 по 2016 года кафедрой заведовала к.ф.н., доцент Л.Г. Маргарян , с 2017-го по 2018-й руководителем кафедры была А. В. Айриян. С 2020- 2021 год  – к. ф. н., старший преподаватель А. Ю. Багдасарян.  Сегодня заведующей кафедрой является к. ф. н., ассистент  Р.Н.Саинян

На кафедре работает 14 преподавателей: к.ф.н., профессор С. А. Ханян, к. ф. н., профессор УММ А.М. Атаян, к.п.н., доцент А. С. Захарян, к.п.н., доцент А.А. Петросян, к.ф.н., старший преподаватель А. Ю. Багдасарян, к.ф.н., старшие преподаватели Л. С. Минасян, А. В. Айриян, М. А. Аветисян, преподаватели Н. С. Тамразян, К.А. Григорян, Р. Н. Саиян.

Кафедра принимает активное участие в организуемых университетом межвузовских и международных конференциях, организует литературно-поэтические мероприятия, диспуты и презентации новых, вышедших в печати книг.

Миссия кафедры армянского языка и литературы УММ состоит в подготовке высококвалифицированного, эрудированного, знающего, конкурентоспособного, всесторонне развитого учителя, способного к самореализации, стремящегося к самосовершенствованию, умеющего приспосабливаться к новым условиям и требованиям рынка труда.

Սայիյան Ռուզաննա Նորիկի

բ.գ.թ., ամբիոնի վարիչ

Саиян Рузанна Нориковна

Заведующая кафедрой

Кафедра ставит перед собой следующие цели и задачи:

  • Обеспечить качественное образование, перестраивая при необходимости структуру и содержание образовательной программы
  • Улучшать процесс преподавания, обучения и оценивания
  • Вести постоянный мониторинг с целью распространения передового опыта преподавания
  • Обеспечить широкое применение в процессе обучения информационных технологий
  • Содействовать увеличению количества научных исследований и научно-исследовательских проектов и вовлечению в научный процесс преподавателей и студентов
  • Расширять сотрудничество с научно-исследовательскими институтами РА и АР, с вузами и другими учебными заведениями
  • Развивать профессиональный потенциал преподавательского состава (организовать курсы повышения педагогических навыков молодых преподавателей, научно-методические семинары).

 

В рамках увеличения объемов научно-исследовательской работы и расширения участия в ней преподавателей и студентов кафедрой армянского языка и литературы планируется организация работы по следующим направлениям: всестороннее изучение арцахского диалекта, исследование тенденций развития литературного западно-армянского и восточно-армянского языков, а также тенденций развития армянской литературы Диаспоры и арцахской и современной армянской литературы.

ДОКУМЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФАКУЛЬТЕТА

ԱԼԻՍԱ ՅՈՒՐԻԻ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

 բ.գ.թ., ՄՄՀ  պրոռեկտոր

Աթայան Անահիտ Միքայելի

բ.գ.թ., պրոֆեսոր

Հայրիյան Անահիտ Վլադիմիրի

Ավագ դասախոս

Գրիգորյան Ալենուշ Վիգենի

բ.գ.թ.

Նաիրա Սուրենի Թամրազյան

Դասախոս

Սոկրատ Խանյան

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, ԼՂՀ գիտության վաստակավոր գործիչ

Սարգսյան Վիկտորիա Արմենի

Դասախոս

Գրիգորյան Քրիստինե Արսենի

Ավագ դասախոս

Ավետիսյան Մանուշակ Արթուրի

Դասախոս

Սիմոնյան Նանար Վիլենի

բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մինասյան Լիանա Սեյրանի

ավագ դասախոս

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Анонс

Поделиться этой страницей: