ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

ՄՄՀ Իրավագիտության ամբիոնը ստեղծվել է 2003թ. պատմության և իրավագիտության ամբիոնների
վերակազմավորման արդյունքում:

Ստեղծման օրից ամբիոնի վարիչ է եղել ՄՄՀ դոցենտ Ա. Ն. Հարությունյանը:

2006-ից մինչև 2018թթ. ամբիոնը ղեկավարել է պրակտիկ փաստաբան, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամ, Դնեպրոպետրովսկի շրջանի (Ուկրաինա)
փաստաբանների խորհրդի անդամ՝ Մ.Ռ. Ղահրամանյանը

2019թ. մարտից ամբիոնը ղեկավարում է ի.գ.թ., դոցենտ Ս.Գ. Պետիկյանը

Իրավագիտության ամբիոնի գլխավոր խնդիրներն են՝

  • Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնամեթոդական գործունեության բարելավում
  • Ուսուցման տեխնոլոգիաների բարելավում ուսանողների անհատական ստեղծագործական ներուժի և նրանց հնարավորությունների զարգացման նպատակով
  • Իրավաբանական կարգուկանոնի իրականացման ապահովում հանրային և մասնավոր իրավունքի ոլորտում
  • Իրավունքի տարբեր ճյուղերի ոլորտում գիտական հետազոտությունների անցկացում
  • Ուսանողների ներգրավում հանրային և մասնավոր իրավունքի ոլորտի գիտահետազոտական գործունեության մեջ:

Ամբիոնը համարվում է թողարկող և իրականացնում է ընդհանուր ուղղության բակալավրի կրթական ծրագրեր, ինչպես նաև մագիստրատուրայի ծրագիր՝ «Սահմանադրական իրավունք: Պետության և իրավունքի տեսություն» «Քրեական իրավունք և քրեական դատավարություն», մագիստրանտների գիտական ղեկավարում, մագիստրոսական ատենախոսությունների պատրաստում, շրջանավարտների վերջնական պետական հավաստագրումների անցկացում:

Իրավաբանների ուսուցման կազմակերպումը առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով ստեղծվել է քրեագիտության լաբորատորիա: Պլանավորվում է ստեղծել դատական նիստերի դահլիճ:

ՄՄՀ Իրավագիտության ամբիոնը արդյունավետ համագործակցում է ինչպես տեղի, այնպես էլ ԱՊՀ երկրների գիտահետազոտական կենտրոնների հետ: Ֆակուլտետի ուսանողները անց են կացնում իրենց արտադրական փորձուսուցումը դատարաններում, Արդարադատությունում, և ներքին գործերի նախարարությունում:

Պետիկյան Սիրանուշ Գառնիկի

Ամբիոնի վարիչ, ի.գ.թ., դոցենտ

ֆակուլտետի Փաստաթղթերը

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`