Տեղի է ունեցել ՄՄՀ-ի գիտխորհրդի անդրանիկ  նիստը

2022թ. օգոստոսի 30-ին տեղի է ունեցել Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի    գիտխորհրդի անդրանիկ  նիստը                                                   

Նիստին ներկա  էին գիտական խորհրդի 35 (երեսունհինգ) անդամներից  30-ը (երեսունը): Նիստը նախագահում էր ռեկտոր Դ.Ս. Գաբրիելյանը: Ռեկտոր Դ.Ս. Գաբրիելյանը, բացելով գիտխորհրդի նիստը, հայտարարեց քվեակազմի առկայության մասին և քվեարկության դրեց նիստի օրակարգը:

Օրակարգ

  1. Գիտխորհուրդի անձնակազմի հաստատում

Զեկուցող՝  գիտքարտուղար Լ.Առստամյան

  1. 2022-23թթ ուստարվա ընդունելության I և II փուլերի արդյունքների ամփոփ հաշվետվություն

Զեկուցող՝  ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ա.Գրիգորյան

  1. ՄՄՀ ՆՈԱԿի տարեկան  հաշվետվություն

Զեկուցող՝ ՆՈԱԿի ղեկավար՝ Ա.Ներսիսյան

  1. Ըստ ընթացակարգի նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքների ներկայացման մասին

Զեկուցող՝  դեկաններ՝ Ա.Գրիգորյան, Յա.Դավթյան

  1. 2022-23թթ ուստարվա գիտխորհրդի աշխատանքային տարեկան պլանի քննարկման և հաստատման մասին

Զեկուցող՝  գիտքարտուղար՝ Լ.Առստամյան

  1. Պրոֆեսորադասախոսական կազմի պաշտոնների տեղակալման և առաջքաշման ընտրությունների մասին

Զեկուցող՝   Կադրերի  բաժնի պետ` Լ.Զաքարյան

  1. Վ.Ա. Մկրտչյանի «Տնտեսական աճի և մարդկային զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀում»  խորագրով գիտական աշխատության, Ռ.Ն.Սայիյանի «Հովհանես Գրիգորյանի պոեզիան»  գրքի, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի դասախոսների հրապարակումներ, 1997-2022թթ, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու, գիտական հոդվածների ժողովածուի 2006-2022 թթ Մատենագիտությունների և Հովիկ Ավանեսովի «Ադրբեջանի պետական ահաբեկչական և ցեղասպան քաղաքականությունը 1918-2022թթ.» գրքի (անգլերեն լեզվով) տպագրության  երաշխավորման մասին:

Զեկուցողներ՝  Ռ.Սայիյան, Հ.Ավանեսով

  1. Ընթացիկ հարցեր 
    Արձանագրություն
Կիսվել այս էջով`