Տեղի է ունեցել ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստը

Օգոստոսի 25-ին  տեղի է ունեցել ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստը

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՝

  1. Հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի կազմի հաստատում:

Զեկուցող՝ հումանիտար ֆակուլտետի դեկան

  1. Հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստերի քարտուղարի և կուրսղեկի ընտրություն:                                                   

Զեկուցող՝ հումանիտար ֆակուլտետի դեկան

  1. Հումանիտար ֆակուլտետի դեկանի և ֆակուլտետի խորհրդի աշխատանքային պլանների քննարկում և հաստատում:

Զեկուցող՝ հումանիտար ֆակուլտետի դեկան

  1. Հումանիտար ֆակուլտետի ամբիոնների դասախոսների ծանրաբեռնվածությունների հաստատում:

Զեկուցողներ՝ ամբիոնների վարիչներ

  1. Ֆակուլտետի ուսխորհրդի կազմի և աշխատանքային պլանի քննարկում ու հաստատում:

Զեկուցող՝ ուսխորհուրդի նախագահ

6․  Ֆակուլտետի փորձուսուցման ղեկավարների հաստատում:                                             

Զեկուցողներ՝ ամբիոնների վարիչներ

7․  Ընդունելության 1-ին փուլի արդյունքների ամփոփում:                                            

Զեկուցող՝ հումանիտար ֆակուլտետի դեկան

8․  Նոր ուսումնական տարում հեռավար ուսուցման կազմակերպման   հարցը:

 

Զեկուցող՝ հումանիտար ֆակուլտետի դեկան

  1. Ընթացիկ հարցեր:

 

Կիսվել այս էջով`