Սիմոնյան Նանար Վիլենի

Սիմոնյան Նանար Վիլենի

բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Կրթություն

 • 2006-2010թթ.- Արցախի պետական համալսարան, Հայոց լեզու և գրակ.,
 • 2008-2010թթ.- Արցախի պետական համալսարան, Հայոց լեզու և գրակ.:
 • Աշխաանքային փորձ
 • 2010-2018թթ.- Ստեփանակերտի հ.6 դպրոց, ուսուցչուհի,
 • 2015-2018թթ.- Սովորողների հետ դաստիարակչական աշխատանքների գծով կազմակերպիչ,
 • 2018-2021թթ. – Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարան, դասախոս

Մասնագիտական վերապատրասումներ, գիտական գործունեություն

 • 2012-2015թթ – Նորագույն շրջանի հայ գրականություն, ասպիրանտ, Արցախի պետական համալսարան
 • 2019-2021թթ. – «Դպրատուն» հասարակագիտական գիտությունների հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ, պատասխանատու քարտուղար, Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարան

Հիմնական հրապարակումների ցանկ

 • Մշակույթի և մտավոր աշխարհի բարոյականության նկարագիրը Հակոբ Կարապենցի «Կարթագենի դուստրը» վեպում, «Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու», «Լիմուշ» հրտ., Երևան, 2014, էջ 350-362:
 • Հակոբ Կարապենցի «Աբգար ամու օտար հարսը» պատմվածքը, «Դպրատուն», «Դիզակ պլյուս» հրտ., Ստեփանակերտ, 3/2015, էջ 80-85:
 • Հակոբ Կարապենցի «Միջնարար» ժողովածուն, «Դպրատուն»,«Դիզակ պլյուս» հրտ., Ստեփանակերտ,1(4) 2016 էջ 68-75:
 • Հակոբ Կարապենցի «Ադամի գիրքը» ազգայինի նախահիմքը՝ իբրև գեղարվեստական մտածողության ճանապարհ, Արցախի պետական համալսարան, «Գիտական տեղեկագիր. Գրականագիտություն», «ԱրՊՀ» հրատ., Ստեփանակերտ, 1/2017, էջ 221-226:
 • Հայն ու հայկականն ամերիկյան միջավայրում. Հակոբ Կարապենցի առաջին՝ «Անծանոթ հոգիներ» ժողովածուի հետքերով, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2017, N 3, (37), էջ 100-109:
 • «Կարթագենի դուստրը» վեպը. «օտարի» և համամարդկայինի քննության կերպարը, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», «ԱՍՈՂԻԿ» ՍՊԸ տպարան, Երևան, 3-4, 2017, էջ 48-52:
 • Կարապենց գրողն ու գեղագետը , «Դիզակ պլյուս» հրտ., Ստեփանակետ, 1(6)-2018, էջ 72-78:
 • Հակոբ Կարապենցի «Նոր աշխարհի հին սերմնացանները». hին ու նոր աշխարհը՝ ազգայինի և համաշխարհայինի խաչմերուկներում, «Կանթեղ», Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2018, Հատոր 2, էջ 45-51:
 • Սարոյան-Կարապենց գրական առնչություններ, «Դպրատուն», «Արմավ» հրտ., Երևան, 1(7)-2019, էջ 90-96:
 • Մարդու դրաման Բակունցի «Մթնաձոր» ժողովածուում, Ակսել Բակունցի ծննդյան 120-ամյակին նվիրված գիտաժողով, Բակունցյան ընթերցումներ, Գորիսի պետական համալսարան, 14 հունիսի, Գորիս, 2019:
 • Հերմինե Ավագյանի «Ճռռացող լռություն» շարքը, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու» Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, «Լիմուշ» հրատարակչություն, 2021-1(26), Երևան, էջ 249-255:
 • Ներքին մարդու խնդիրը Կարապենցի «Ադամի գիրքը» վեպում, Հակոբ Կարապենց, Միջազգային գիտաժողովի զեկույցներ, Համազգային հայ կրթական և մշակութային միություն, Երևան, 2022, էջ 236-251:
 • Արցախի Հանրապետության արդի հիմնախնդիրներն Արցախում ապրող ու ստեղծագործող բանաստեղծների աչքերով (Ալիսա Բաղդասարյան, Սերգեյ Սաֆարյան), Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Կովկասյան տարածաշրջանի» արդի հիմնախնդիրները. հնարավորություններ և մարտահրավերներ», 12 մարտի, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, Ստեփանակերտ, 2022, էջ 99-101:
 • Տնտեսագիտության լեզու և լեզվի տնտեսագիտություն, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի 25-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, «Գիտության և կրթության դերը պետության զարգացման գործում», 29 հոկտեմբերի, Ստեփանակերտ, 2022, էջ 459-464:
 • Հակոբ Կարապենցի ստեղծագործությունը, Մենագրություն, Համազգային հայ կրթական և մշակութային միություն, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2021, էջ 160:
 • Սպասում, Բանաստեղծություններ, հուշապատումներ, Ստեփանակերտ, 2022, 84 էջ:
 • Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքության «Սիոն» պաշտոնաթերթ, Լույսի և ստվերի հավերժական շրջապտույտում, Հունվար-մարտ, 2023թ.։
Կիսվել այս էջով`