Շահրամանյան Անուշ Գրիգորիի

Շահրամանյան Անուշ Գրիգորիի

ավագ դասախոս

Կրթություն

1998 թ.՝ ԱրՊՀ հումանիտար ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն, որակավորումը՝ «Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչ, լեզվաբան»

Աշխաանքային փորձ

 • 2001թ.՝ ՄՄՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս
 • 2007թ.՝ ՄՄՀ ռուսաց լեզվի և գրականության կաբինետի պատասխանատու
 • 2008թ.՝ ՄՄՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ
 • 2019թ.՝ ՄՄՀ Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար

Դասավանդվող առարկաներ

 • Ժամանակակից ռուսաց լեզու (հնչյունաբանություն)
 • Ռուսաց լեզվի ներածական դասընթաց
 • Ռուսերենը որպես օտար լեզու

Մասնագիտական վերապատրասումներ

 • 23.12.2019թ.՝ Laba միջազգային բիզնես դպրոց, «Կադրային մենեջեր» դասընթաց, ունկընդիր
 • 14.05.2021թ.՝ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործումը ռուսերենը որպես օտար լեզու դասավանդելու մեջ» միջազգային օնլայն սեմինար, մասնակից
 • 29.10.-12.12.2021թ.՝ «Ռուսերենի որպես օտար լեզվի առկա և առցանց դասի նախագծում» որակավորման բարձրացման դասընթաց՝ 36 ակադեմիական ժամ ծավալով

Հիմնական հրապարակումների ցանկ

 • Категория рода в русском и немецком языках (сравнительный анализ). Международная научная конференция, посвященная 10-летию деятельности Университета Месроп Маштоц и 15-летию освобождения Шуши, тезисы докладов (Степанакерт, 19-21 октября, 2007г.), Степанакерт, 2007, стр. 99-102
 • Современные заимствования: Нужны ли они? Международная научная конференция “Становление демократии на постсоветском пространстве: проблемы и перспективы“, май 2010. УММ. Сборник статей, Ереван,” Лимуш” 2010, стр. 343-344.
Կիսվել այս էջով`