Սայիյան Ռուզաննա Նորիկի

Սայիյան Ռուզաննա Նորիկի

բ.գ.թ., ամբիոնի վարիչ

Կրթություն
2001-2007թթ․՝ Արցախի պետական համալսարան, բանասիարական ֆակուլտետ՝ «Հայոց լեզու եւ գրականություն» մասնագիտություն, հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցչի, բանասերի որակավորում

2011-2014թթ․՝ Արցախի պետական համալսարան, ասպիրանտուրայի բաժին՝ «Նորագույն շրջանի հայ գրականություն» մասնագիտություն

2021 թ.՝ Մանուկ Աբեղյանի անվան ԳԱԱ, ատենախոսության պաշտպանություն, բ.գ.թ. գիտական աստիճանի ստացում

Աշխաանքային փորձ
2002-2019թթ․՝ Կաղարծու միջն. դպրոց /Հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցչուհի/
2020 թվականից առայսօր ՄՄՀ-ի դասախոս
2020 թվականից առայսօր «Ազատ հայրենիք» կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի մամլո խոսնակ ու «Ակունք» թերթի խմբագիր

Դասավանդվող առարկաներ

Բակալավրում դասավանդվող առարկաներ
Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
Մայրենի
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ

Մասնագիտական վերապատրասումներ
Հայոց լեզու ու գրականություն
Հայոց լեզու ու գրականություն
Համակարգչային օպերատորի պատրաստման
Ուսուցիչների դասընթաց

Մասնագիտական կրթական ծրագրերի բարելավման մեխանիզմներ


Հիմնական հրապարակումների ցանկ
1. «Նշխարաչափ երկրի մորմոքը Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայում», Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի «Լրատու», /գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու/, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2014
2. «Հովհաննես Գրիգորյանի բանաստեղծական աշխարհը», ԱրՊՀ-ի «Գիտական տեղեկագիր», թիվ 1, Ստեփանակերտ, ԱրՊՀ հրատ., 2014
3. «Հովհաննես Գրիգորյանի բանարվեստի առանձնահատկությունները», ԱրՊՀ-ի «Գիտական տեղեկագիր», թիվ 1, Ստեփանակերտ, ԱրՊՀ հրատ., 2014
4. «1960-ականների գրական նոր սերնդի ուղին», «Մխիթար Գոշ», Գիտական հոդվածներ, 2015, 2 /43/
5. «Հեգնանքը Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայում», «Մխիթար Գոշ», Գիտական հոդվածներ, 2015, 2 /43/
6. «Հովհաննես Գրիգորյան. Ժամանակի անսխալ տարեգիրը», Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի «Լրատու», /գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու/, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2016
7. «Հովհաննես Գրիգորյանի մինչանկախության շրջանի պոեզիայի թեմատիկ ընդգրկումները», Հայագիտական հանդես, 3/37/,2017
8. «Հովհաննես Գրիգորյանի հայրեներգությունը», Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի «Լրատու», /գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու/, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2020,

Կիսվել այս էջով`