Նաիրա Սուրենի Թամրազյան

Նաիրա Սուրենի Թամրազյան

Դասախոս

Դասավանդվող առարկաներ
• Պրակտիկում 19-րդ և 20-րդ դարերի հայ գրականություն
• Հայոց լեզու
• Գրական երկի վերլուծության սկզբունքները
• Հռետորական արվեստ

Հրատարակված հոդվածներ՝
2003թ. լույս է տեսել իմ հեղինակած «Հայոց լեզվի հարանունների ուղղագրական-բացատրական բառարանը», որը նախարարության կողմից կազմակերպված մրցույթում ճանաչվել է որպես «Տարվա լավագույն գիտական աշխատանք»։

Կիսվել այս էջով`