ՄՄՀ-ում ընթանում է ամփոփիչ ատեստավորման գործընթաց

“Կովկասագիտություն” և տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի «Ձեռնարկությունների կառավարում» մասնագիտությունների մագիստրատուրայի և բակալավրի բաժնի ուսանողները ներկայացնում են իրենց ավարտական աշխատանքները և մագիստրոսական թեզերը:

Կիսվել այս էջով`