ՄՄՀ -ում կայացավ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի  նիստը

Մայիսի 30-ին տեղի է ունեցել ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստ: Օրակարգային առաջին հարցով Հումանիտար ֆակուլտետի դեկան Ա.Ա.Գրիգորյանը ներկայացրեց ԱԱՔ արդյունքները: 

 ՆՈԱԿ-ի ղեկավար Ա. Ներսեսյանը վերհանեց   2022-2023 ուսումնական տարվա ավարտական աշխատանքների  առավելություններն ու թերությունները, ընդգծեց թեմաների ընտրության ու դրանց արդիականության հարցը, կարևորեց մանկավարժական ուղղվածության հանգամանքը: ՄՄՀ ռեկտոր Դ. Ս. Գաբրիելյանը մանրամասնորեն խոսեց ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության, դրանց կատարման ընթացքի, ամենամսյա հանդիպումների ու հաշվետվությունների անհրաժեշտության մասին: 

Օրակարգային հերթական հարցը հեռակա բաժնի դասընթացների մեկնարկի և ժամանակացույցի մասին էր: Դեկան Ա. Ա. Գրիգորյանը նշեց,որ հունիսի 6 – 24 մեկնարկում են հեռակա բաժնի դասընթացները: 

Կիսվել այս էջով`