ՄՄՀ ռեկտորը հանդես է եկել 2021-2022 թթ.
տարեկան հաշվետվությամբ

Տարեվերջյան գիտխորհրդի նիստի օրակարգում ընդգրկված էր հետևյալ հարցերը.


1.ՄՄՀ ռեկտորի 2021-2022 թթ. տարեկան հաշվետվություն /Զեկուցող՝ ՄՄՀ ռեկտոր, մ. գ. թ. Դոնարա Գաբրիելյան/

 • Բուհն այս տարի պետհավատարմագրվել է
 • Ուսանողների դիմելիության արդյունքները, ինչպես նաև գրագիտության մակարդակը
 • Ուսանողների ներգրավվածությունը տարբեր գերատեսչությունների կողմից կազմակերպված միջոցառումներին
 • Բուհում գործող նոր մասնագիտությունների
  անհրաժեշտությունը
 • Կարևորվել է բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի պատրաստվածության մակարդակը
 •  ՄՄՀ կարիերայի կենտրոնի կողմից իրականացվող աշխատանքներ
 • Կովկասագիտության կենտրոնի կողմից իրականացվող աշխատանքներ
 • Քննարկվել են կատարված աշխատանքները և
  նախանշել առաջիկա անելիքները
 •  Բուհի շրջանավարտների մեծ մասը աշխատում են պետական և մասնավոր հատվածներում
 •  Կադրային քաղաքականություն
 • Բուհում դասախոսություններով հանդես են եկել ՀՀ-ից և ՌԴ-ից ժամանած մասնագետներ
 • Բուհի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել են մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում միջազգային գիտաժողովներ
 • Նոր հանձնարարականներ

2. Ձմեռային քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների հաշվետվություն/ Դեկաններ՝ Արինա
Գրիգորյան, Յանա Դավթյան, Մագիստրատուրայի բաժնի ղեկավար Քրիստինե Աղաբալյան/

3. Ընթացիկ հարցեր


Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի մամուլի ծառայություն

 

Կիսվել այս էջով`