ՄՄՀ ռեկտոր Դոնարա Գաբրիելյանի շնորհավորական ուղերձը՝ Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի հիմնադրման 25-ամյակի առթիվ

 

     ՄԵՆՔ 25 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՆՔ

 
 

Դոնարա Գաբրիելյան

ՄՄՀ ռեկտոր, մ.գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ պրոֆեսոր, Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

 

Ոչ պետական համալսարան ստեղծելու գաղափարը մեզ մոտ ծնվեց 1996թ. սեպտեմբերին։ Նույն տարում ստացանք մեր նպատակ­ների իրականացման համար հավաստագիր` ստեղծել նորարարական բուհ, վերակենդանացնել մինչհեղափոխական Ղարաբաղի լավագույն կրթական ավանդույթները, երբ ծայրամասի ուսումնական հաստատու­թյուն­ների շրջանավարտները փայլուն կերպով շարունակում էին իրենց կրթությունը Ռուսաստանի և Եվրոպայի առաջատար բուհերում։

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանը ԼՂՀ առաջին ոչ պետական բուհն է։ Այն ստեղծվել է որպես երկրում տիրող սոցիալտնտեսական պայմաննե­րին համարժեք արտացոլանք։Մեր բուհի, ինչպես և ԱՊՀ բոլոր ոչ պետական բուհերի ծնունդն աշխատաշուկայում տնտեսական, իրավաբանական, հումանիտար մաս­նա­գետների պահանջարկի արձագանքն է։ Դրա առաջացումը ծնվել է քաղաքական նկատառումներով` բարձրագույն կրթական համակարգում պետության մենաշնորհը վերացնելու նպատակով։

Այսօր հաջողակ կարող է լինել միայն այն բուհը, որը թողարկում է բարձր որակի «արտադրանք»։Ինքնավար լինելն ու շարժունակությունը մեր համալսարանին հնարավորություն տվեցին արագ կողմնորոշվելու և ընտրել այնպիսի մասնագիտություններ, որոնք պահանջված են աշխատաշուկայում։ ՄՄՀ պատրաստում է մասնագետներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կառավարման, իրավունքի, կովկասագիտության և հումանիտար գիտու­թյուն­ների ոլորտներում։ Կրթության որակի բարձրացման համար հրավի­րում ենք բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ Հայաստանի Հանրապետությունից և Ռուսաստանի Դաշնությունից։

Հանդիսանալով Եվրոպայի ռեկտորների ակումբի անդամ և կապ ունենալով արտասահմանյան առաջատար կազմակերպությունների հետ, այցելելով աշխարհի լավագույն բուհերը` մենք հնարավորություն ունեցանք բավականաչափ ծանոթանալու Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Իս­պանիայի, Ավստրիայի, ԱՄՆ, Ճապոնիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրու­թյունների բարձրագույն կրթական համակարգերի հետ։ Համա­ձայն Բոլոնյան համաձայնագրի սկզբունքների` եվրոպական կրթական համա­կարգի ներգրավման անհրաժեշտությունը մեզ հնարավորություն տվեց գնահատել ժամանակակից իրողությունները, միավորել արևմտյան կրթա­կան համակարգի և սովետական ավագ դպրոցի լավագույն ավանդույթները։ Կրթության նորարարական մոտեցումը չի բացառում սովետական դպրոցի հիմնարարության և համակարգվածության պահ­պանումը։

Մեր կողմից մշակվել է ՄՄՀ զարգացման ռազմավարությունը։ Այն ուղղված է առաջնային խնդրի լուծմանը, որը դարձել է մեր նշանաբանը` «Անել այն ամենը, ինչը կարող է օգուտ բերել երկրին»։

Մենք հավատարիմ ենք մեր սկզբունքներին։

2016 թվականից` Ապրիլյան պատերազմից հետո, մեր համալսա­րանը սկսեց պատրաստել կովկասագետներ` տարածաշրջանի լեզունե­րի ուսումնասիրությամբ` ադրբեջաներեն և պարսկերեն:

Քառասունչորսօրյա պատերազմից հետո սոցիալական աշխա­տող­ները դարձան պահանջված, և ՄՄՀն առաջինն էր, որ բացեց մագիս­տրատուրա այս մասնագիտությամբ: Այսօր մի խումբ ուսուցիչներ Ար­ցա­խի դպրոցներում վերապատրաստման դասընթացներ են անցկացնում համընդհանուր ներառական կրթության բարելավման և որակի ապա­հով­ման նպատակով։

Այսպիսով` մեր գլխավոր ռազմավարական նպատակը հետևյալն է` ստեղծել այնպիսի բուհ, որում ներառված կլինեն հետևյալ գծերը`

  • աշխատաշուկայում մասնագետների փոփոխվող պահանջ­ներին արձագանքելու ճկունություն և շարժունություն,
  • կրթության նկատմամբ նորարարական մոտեցում,
  • կրթական գործընթացի համապատասխանեցում ուսանողի պահանջներին,
  • կրթության, սպորտի, ժամանցի և արտալսարանային միջոցա­ռում­ների կազմակերպան համար պայմանների հարմարավե­տություն,
  • գիտական հետազոտությունների զարգացում:

Մենք` մաշտոցականներս, ուրախ ենք ընդունելու յուրաքանչյուրին, ով բացում է մեր համալսարանի դռները, ով պատրաստ է մեզ հետ միասին ստեղծելու XXI դարի բուհը։

 

 

 

 

 

Կիսվել այս էջով`