ՄՄՀ-ն հայտարարում է թափուր տեղերի մրցույթ

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանը հայտարարում է մրցույթ՝ հետևյալ թափուր տեղերի համար՝

 1. Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
  Դասախոսի հաստիք
 2. Օտար լեզուների ամբիոն
  Դասախոսի հաստիք
 3. Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
  Դասախոսի (հոգեբան, մանկավարժ) հաստիք
 4. Ռուսաց լեզվի և գրականություն ամբիոն
  Ավագ դասախոսի հաստիք
 5. Կովկասագիտության և պատմության ամբիոն
  Դասախոսի հաստիք
 6. Իրավագիտության ամբիոն
  Ավագ դասախոսի,դասախոսի հաստիք
 7. Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն
  Դասախոսի հաստիք
 8. Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի ամբիոն
  Դասախոսի հաստիք

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2023 թվականի հունիսի 22-ից մինչև 2023 թվականի հուլիսի 22-ը ներառյալ, ժամը 9:00-17:30:

Թափուր պաշտոնների հավակնորդները հայտարարության մեջ նշված ժամկետում ՄՄՀ կադրերի բաժին ներկայացնում են ՝

 • դիմում ռեկտորին,
 • անհատական թերթիկ լուսանկարով,
 • գիտական (որակավորման) աստիճանը և գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները (առկայության դեպքում),
 • անձնագրի պատճենը,
 • սոցիալական քարտի պատճենը,
 • աշխատանքային գրքույկի պատճենը,
  հրատարակված գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների ցուցակը,
 • դիպլոմի պատճենը,
 • դիպլոմի միջուկի պատճենը,
 • գիտական աստիճանը հաստատող  փաստաթղթի պատճենը,
 • գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,
 • զինովորական ծառայության վերաբերյալ համապատաասխան տեղեկանք զինկոմիսարիատից կամ զինգրքույկի պատճենը:
Կիսվել այս էջով`