ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստ

ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստ

Ապրիլի 21-ին տեղի է ունեցել ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստը:
Օրակարգում՝
Կուրսային, ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի կատարման ընթացքի մասին զեկույց:
Զեկուցող՝ դեկան
ԿԱ, ԱԱ և ՄԹ նախապաշտպանության կազմակերպման մասին:
Զեկուցողներ՝ ամբիոնների վարիչներ
Ընթացիկ հարցեր:
Բուհի որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավարը խոսել համալսարանի հավատարմագրման նախապատրաստական աշխատանքների մասին:
Ֆակուլտետի խորհրդին ներկա էր բուհի ռեկտոր Դ. Գաբրիելյանը:

 

Կիսվել այս էջով`