Մինասյան Լիանա Սեյրանի

Մինասյան Լիանա Սեյրանի

ավագ դասախոս

Կրթություն

 • 1997-2001թթ. – Արցախի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ ուսանողուհի
 • 2001-2003թթ. – ԱրՊՀ մագիստրատուրայի «Հայոց լեզվի մագիստրոս»
 • 2003-2006թթ. – ԱրՊՀ ասպիրանտուրայի «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ ասպիրանտ:

Աշխաանքային փորձ

 • 2002թ. նոյեմբերի 1-ից -Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս:
 • 2007թ. – Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս:
 • 2019թ. սեպտեմբերի 1-ից – ԱրՊՀ ակ. Ս.Աբրահամյանի անվան հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում` որպես ասիստենտ, 2020 թ-ից՝ որպես դասախոս:


Հիմնական հրապարակումների ցանկ

 • Նյութական իմաստ չունեցող խոսքի մասերը Ղարաբաղի բարբառում, International Conference on Armenian Dialectology, Abstracts, Stepanakert, Organised by Anaid Tonapetyan (INALKO, Paris), Bert Vaux (Harvard University, USA), 2001
 • Արցախի Մարտունու շրջանի բաղադրյալ մանրատեղանունները, ՚Լեզվի և գրականության զարգացման հիմնախնդիրներըՙ, Ստեփանակերտ, 2004, էջ 83-86
 • Բառագիտության առանձնահատկությունները Մարտունու շրջանի մանրատեղանուններում, ԱրՊՀ ԳԻտական տեղեկագրի հավելված 1(10), Ստեփանակերտ, 2005, էջ 61-63
 • Ձայնավորների հնչյունափոխությունը Մարտունու շրջանի մանրատեղանուններում, ՚Ազգ և ժառանգություն համահայկական ՙ երիտասարդական գիտաժողովի զեկուցումներ, Ստեփանակերտ, 2006, էջ 148-154
 • Արցախի Մարտունու շրջանի կրոնական բովանդակության մանրատեղանունները, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու, 2007, հ.1, էջ 148-151
 • Արցախի Մարտունու շրջանի կրոնական բովանդակության մանրատեղանունները,  Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի 10-ամյա գործունեությանն ու Շուշիի ազատագրման 15-րդ տարեդարձին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Ստեփանակերտ, 2007, էջ 69-70
 • ՚Արցախի Մարտունու շրջանի մանրատեղանունների տեղանվանահիմքերի իմաստային դաշտըՙ, ՄՄՀ Լրատու, №1 (8/2010թ.)
 • ՚Արցախի Մարտունու շրջանի կրոնական բովանդակության մանրատեղանուններըՙ, ՄՄՀ Լրատու, №1 2007թ.
 • Գունանունները Մարտունու շրջանի մանրատեղանուններում/հիմնադրույթներ/, Միջազգային գիտաժողով՚ Ժողովրդավարության կայացումը հետխորհրդային շրջանում. հիմնախնդիրներն ու հեռանկարներըՙ Եր., Լիմուշ, 2010թ.
 • Մանրատեղանունների առաջացումը պայմանավորող գործոնները, Կրթությունը և գիտությունըհամաշխարհայնացման դարաշրջանում, ՄՄՀ գործունեության15-ամյակիննվիրված միջազգային գիտաժողովի /Ստեփանակերտ, 3 նոյեմբերի, 2012թ. /նյութեր, Եր., Լիմուշ հրատ., 2012
Կիսվել այս էջով`