Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանում մեկնարկել է մանկավարժական և արտադրական փորձուսուցումը

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանում մեկնարկել է մանկավարժական և արտադրական փորձուսուցումը

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի փորձուսուցման ղեկավար Մելանյա Ավանեսյանը այսօր հանդիպել է բուհի հումանիտար և տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետների 3-րդ կուրսերի ուսանողների և դասախոսների հետ։
Հանդիպման նպատակն էր ուսանողներին բացատրել փորձուսուցման կարգը,ինչպես նաև խոսել դրա կարևորության և անհրաժեշտության մասին։
ՍՏՈՐԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ ՓՈՐՁՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ և ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԸ
  • 26.04.2022-21.05.2022 -Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա III(առկա)- 4 շաբաթ , հ.7դպրոց
  • 26.04.2022-21.05.2022- Օտար լեզու և գրականություն III(առկա)- 4 շաբաթ , հ.7դպրոց
  • 26.04.2022-07.05.2022- Կովկասագիտություն III(առկա)- 2 շաբաթ, Ռազմական հետախուզական կենտրոն
  • 02.05.-07.05.2022-25.04.-30.04.2022թթ.Կառավարում III(առկա)- 2 շաբաթ, «ԲԻԵՅՋ» Բրենդի ՔոմՊանի ՓԲԸ«Վալեքս Գարդն» ՓԲԸ
  • 25.04.2022թ – 07.05.2022թ.-Իրավագիտություն III(առկա)- 2 շաբաթ, ԱՀ Արդարադատության նախարարություն
  • 26.04.2022թ – 07.05.2022թ- Տեղեկատվական համակարգեր III(առկա)- 2 շաբաթ, ՄՄՀ IT կենտրոն
 
Կիսվել այս էջով`