Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանում մեկնարկել է բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանում մեկնարկել է բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը։
Առաջին փուլում իրենց աշխատանքները ներկայացրել են տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի «Տեղեկատվական համակարգեր» մասնագիտության ուսանողները։
Կիսվել այս էջով`