ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

Մագիստրարուրայի կրթական ծրագիր

 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
 • Հայոց պատմություն
 • Կովկասագիտություն
 • Հայոց լեզվի պատմություն և գրաքննադատություն
 • Հայ գրականության պատմություն
 • Ռուսաց լեզու
 • Անգլերեն լեզու
 • Ռուս գրականություն
 • Ձեռնարկությունների կառավարում
 • Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն
 • Քրեական իրավունք և դատավարություն
 • Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
 • Տեղեկատվական համակարգեր

Փաստաթղթերի ընդունումը

Մագիստրատուրսյի դիմորդների փաստաթղթերը ընդունվում են մայիսի 4-ից մինչև ս. թ. օգոստոսի 20-ը:

 • 1-ին փուլ` մինչև ս.թ.հուլիսի 20-ը;
 • 2-րդ փուլ` մինչև ս.թ. օգոստոսի 20-ը;

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Դիմում-հայտի հետ ներկայացնում են`

 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և հավելվածի բնօրինակները կամ նոտարի կողմից հաստատած պատճեն;
 • 4 լուսանկար /3×4 չափսի/;
 • անձը հաստատող փասթաթուղթ /անձնագիր, սոցիալական քարտի, ծննդյան վկայական/, անձնագրի, ծննդյան վկայականի, սոցիալական քարտի պատճեն:

Տեղեկությունների համար դիմել՝

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝
Գրիգորյան Արինա Ասծատուրի
Հեռ.` (+374) 047 951062

Փաստաթղթեր

Հարցաշար մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների՝​

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`