ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր

 • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
 • Հայոց պատմություն
 • Կովկասագիտություն
 • Հայոց լեզվի պատմություն և գրաքննադատություն
 • Հայ գրականության պատմություն
 • Ռուսաց լեզու
 • Անգլերեն լեզու
 • Ռուս գրականություն
 • Ձեռնարկությունների կառավարում
 • Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն
 • Քրեական իրավունք և դատավարություն
 • Տեղեկատվական համակարգեր
 • Սոցիալական աշխատանք

Փաստաթղթերի ընդունումը

Մագիստրատուրայի դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են 2023 թվականի մայիսի 4-ից մինչև  օգոստոսի 21-ը, երկու փուլով՝

 • 1-ին փուլ`ս.թ. մայիսի 4-ից մինչև  հուլիսի 21-ը
 • 2-րդ փուլ`ս.թ. հուլիսի 21-ից մինչև օգոստոսի 21-ը

Մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման ընդունելության քննությունների օրերն են. 

 • 1-ին փուլ` ս.թ. հուլիսի 28-ը, 
 • 2-րդ փուլ` ս.թ. օգոստոսի 29-ը:

Պահանջվող փաստաթղթեր

Դիմում-հայտի հետ ներկայացնում են`

 • Դիմում ԲՈՒՀ-ի ռեկտորի անունով,
 • բարձրագույն կրթության դիպլոմի և հավելվածի բնօրինակները կամ նոտարի կողմից հաստատած պատճեն,
 • 4 լուսանկար /3×4 չափսի/,
 • անձը հաստատող փասթաթուղթ /անձնագիր, սոցիալական քարտի, ծննդյան վկայական/, անձնագրի, ծննդյան վկայականի, սոցիալական քարտի պատճեն,
 • փաստաթղթերի ընդունման վճար՝ 5.000 ՀՀ դրամ,
 • ինքնակենսագրություն:

Տեղեկությունների համար դիմել՝  ՄՄՀ-ի ընդունող հանձնաժողով

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝
Բաղդասարյան Ալիսա Յուրիի

Հեռ.` (+374) 047 951062

Աշխատանքային ժամեր՝

9:30-17:00

Ընդմիջում՝ 13:00-14:00

Հանգստյան օրեր՝

 կիրակի,երկուշաբթի և տոն օրեր

Փաստաթղթեր

Հարցաշար մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների՝​

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`