Կայացել է ՄՄՀ-ի գիտխորհրդի հերթական նիստը

Կայացել է ՄՄՀ-ի գիտխորհրդի հերթական նիստը

Ապրիլի  29-ին տեղի է  ունեցել   ՄՄՀ գիտխորհրդի  հերթական նիստը:

Օրակարքում՛

  • Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի կազմի, մագիստրոսական թեզերի ու ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանության և պաշտպանության կազմակերպման մասին

Զեկուցող՝  դեկաններ՝  Ա.Գրիգորյան, Յա.Դավթյան

  • Հավատարմագրման գործընթացի մասին

Զեկուցող՝  ՆՈԱԿ-ի ղեկավար՝ Ա.Ներսիսյան

  • Ուսումնական պլանների հաստատման մասին

Ուսումնական մասի վարիչ՝ Գ.Հարությունյան

  • Ուսխորհրդի տարեկան գործունեության հաշվետվություն

Զեկուցող՝  Ուսխորհրդի նախագահ՝ Հ.Սայիյան

  1. Ընթացիկ հարցեր
Կիսվել այս էջով`