ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կենտրոնի առաքելությունն է ուսանողների ու շրջանավարտների մրցունակության բարձրացումը, ծանոթացումը աշխատանքային գործունեությանն ու աշխատաշուկայի պայմաններին, ինչպես նաև շրջանավարտ-բուհ կապի հաստատումն ու ամրապնդումը:

Կարիերայի կենտրոնի նպատակն է նպաստել ուսանողների կարիերայի շարունակական զարգացմանը, համալսարանի և առաջատար ձեռնարկությունների ու գործատուների փոխգործակցությանը, աշխատաշուկայում համալսարանականների մրցունակության բարձրացմանը, շրջանավարտների և համալսարանի միջև մշտական կապի ամրապնդմանն ու համագործակցության զարգացմանը:

Կենտրոնի գործունեության հիմնական ուղղություններն են`

 • սեմինար-դասընթացների կազմակերպում և խորհրդատվության տրամադրում ինքնակենսագրություն կազմելու, գործատուին ճիշտ ներկայանալու, կարիերայի կառուցման և արդի աշխատաշուկային վերաբերող այլ խնդիրների վերաբերյալ,
 • հանդիպումներ գործատուների հետ,
 • կամավորական ծրագրերի իրականացում,
 • շրջանավարտների տվյալների հավաքագրում և պահպանում՝ հետագա մասնագիտական կյանքում օգնելու և բուհ-շրջանավարտ կապը պահելու համար:
 • համագործակցություն պետական և մասնավոր սեկտորի կազմակերպությունների հետ,
 • շրջանավարտներին թափուր աշխատատեղերի և այլ հնարավորությունների մասին տեղեկացում,
 • կարիերայի զարգացմանը նպաստող միջոցառումների, կլոր-սեղան քննարկումների կազմակերպում
 • մասնագիտական կողմորոշման դասընթացների իրականացում
 • լրացուցիչ հմտությունների զարգացմանը միտված դասընթացների կազմակերպում և իրականացում
 • կարիերայի օրեր նախագիծի իրականացում, որտեղ հրավիրյալ մասնագետների միջոցով ուսանողներին և շրջանավարտներին են ներկայացվում աշխատաշուկայի նոր պահանջները։

Կենտրոնի խնդիրներն են՝

 • Մասնագիտական կողմնորոշում
 • Կարիերայի ուղղորդում
 • Մասնագիտական ինքնորոշում
 • Կարիերայի պլանավորում և զարգացում

Կենտրոնը իր գործունեությունը իրականացնում է տարբեր տարիքային փուլում գտնվող ուսանողների հետ, սակայն դրա հիմնական մասը կազմում են՝ առաջին, չորրորդ և մագիստրատուրա երկրորդ կուրսի ուսանողները։

Կենտրոնը իրականացնում է հետևյալ ծառայությունները՝ տեղեկատվության տրամադրում, խորհրդատվություն և կողմնորոշում։ Այս ծառայությունների մատուցման համար էլ կիրառվում են հետևյալ մեթոդները՝

 • Դիտում
 • Փաստաթղթերի և գործունեության արդյունքների ուսումնասիրություն և վերլուծություն
 • Անկետավորում կամ հարցաթերթիկների մեթոդ
 • Հարցազրույց, զրույց
 • Թեստավորում
 • Անկախ բնութագրերի ընդհանրացման մեթոդ

Շահրամանյան Անուշ

Կարիերայի կենտրոնի ղեկավար

Կարիերայի կենտրոնին կից գործում է տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին, որը զբաղվում է համալսարանի վարկանիշի բարձրացմամբ և տրամադրում է տեղեկատվություն համալսարանի գործունեության վերաբերյալ հանրությանը:

Շաքարյան Էթերի

Կարիերայի կենտրոնի ադմինիստրատոր

Սայադյան Դավիթ

Կայքէջի ադմինիստրատոր,
գրաֆիկ դիզայներ

ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`