Հայտարարություն

Հայտարարություն

Հարգելի՛ ուսանողներ, դասախոսներ, գործընկ­երներ,​ Մեսրոպ Մաշտոց Համա­լսարանը հավատարմագրմ­ան գործընթացում է։ Այս գործընթացի շրջանա­կներում նախատեսվում են հանդիպումներ հաստ­ատության ​ ներքին և արտաքին շահակիցների հետ սույն թվականի մա­յիսի 2-5-ն ընկած ժամ­անակահատվածում։ Մայի­սի 4-ին՝ ժամը 14։35-­15։15-ին, նախատեսված է բաց հանդիպում փորձագիտական խմբի անդ­ամների հետ:​
Հանդիպմանը մասնակցել­ու համար անհրաժեշտ է նախապես գրանցվել մի­նչև մայիսի 3-ը՝ նամակ գրելով փորձագիտական խմբի համակարգող Ան­ահիտ Ութմազյանին​ (էլ. հասցե՝ a.utmaz­yan@anqa.am):
Կիսվել այս էջով`