Հայրիյան Անահիտ Վլադիմիրի

Հայրիյան Անահիտ Վլադիմիրի

ավագ դասախոս

Կրթություն 
ԱրՊՀ, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բակալավրի աստիճան /1997-2001թթ/,
ԱրՊՀ, բանասիրական ֆակուլտետ, հայ գրականության մագիստրոսի աստիճան / 2001-2003թթ/

Աշխատանքային փորձ
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան- 2004 սեպտեմբեր 1–առայսօր հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս, ավագ դասախոս, ասիստենտ
ՄՄՀ – գիտքարտուղար, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, հումանիտար ֆակուլտետի դեկան / տարբեր տարիների/։ 2004-2020թթ․ դեկտեմբերի 16-ը ՝որպես հիմնական աշխատող, 2020թ․ դեկտեմբերի 16-ից ՝ համատեղությամբ։
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողով, լրատվության և հանրության հետ կապերի բաժին- 2020թ․ դեկտեմբերի 16-ից առայսօր/հիմնական/։

Դասավանդվող առարկաներ
«Հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմություն»
«Մանկական գրականություն»
«ԱՊՀ երկրների գրականություն»
«Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ»

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
2018 նոյեմբեր, ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Հիմնական հրապարակումների ցանկ
«Սուրեն Մուրադյանի մանկագրությունը» – «Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհայնացման դարաշրջանում» խորագրով միջազգային գիտաժողով, Երևան, «Լիմուշ» հրատ․, 2012թ․, Ստեփանակերտ
«Աշխատանքային թեման Սուրեն Մուրադյանի մանկագրության մեջ»- միջազգային գիտաժողով՝ «Կովկասը՝ մեր ընդհանուր տուն», ՄՄՀ, 2017թ․, «Դիզակ պլյուս» հրատ․, Ստեփանակերտ
«Բանահյուսական նմուշները Սուրեն Մուրադյանի մանկագրության մեջ» – «Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները» միջազգային գիտաժողով, ՄՄՀ, 2018թ․, «Դիզակ պլյուս» հրատ․,Ստեփանակերտ
«Արցախը՝ ներշնչանքի աղբյուր» – ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ, 2018թ․։

Կիսվել այս էջով`