ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

2021-2022 ուսումնական տարվա համար հաստատել ՄՄՀ-ի գիտական խորհրդի հետևյալ կազմը:

1. Գաբրիելյան Դոնարա Սերգեյի – մ.գ.թ., դոցենտ, պրոֆեսոր, ՄՄՀ ռեկտոր
2. Բաղդասարյան Ալիսա Յուրիի – բ.գ.թ., պրոռեկտոր
3. Առստամյան Լիլիյա Աշոտի – կ.գ.թ., գիտական խորհրդի քարտուղար
4. Հայրապետյան Էդվարդ Արտավազդի – տնտեսական բաժնի պետ
5. Արզումանյան Մելանյա Ավանեսի – ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, պատվավոր դոկտոր, փորձուսուցման ղեկավար
6. Գրիգորյան Արինա Ասծատուրի – հումանիտար ֆակուլտետի դեկան
7. Դավթյան Յանա Արկադիի – տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի դեկան
8. Ներսեսյան Ալվինա Վալերիի – ՄՄՀ-ի դոցենտ, ներքին որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար
9. Հարությունյան Գայանե Գրիգորիի – ուսումնական մասի վարիչ
10. Առուշանյան Իվետտա Իվանի – կադրերի բաժնի պետ
11. Շահրամանյան Անուշ Գրիգորիի – կարիերայի կենտրոնի ղեկավար
12. Ղահրամանյան Միրա Ռոբերտի – իրավախորհրդատու
13. Խանյան Սոկրատ Աղալարի – բ.գ.դ., հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
14. Սայիյան Ռուզաննա Նորիկի – հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ
15. Ղազարյան Մայա Աշոտի – ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ
16. Գրիգորյան Գայանե Վալերիի – օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ
17. Առստամյան Լիլյա Աշոտի- կ.գ.թ.,մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
18. Մելքումյան Ժաննա Բորիսի – ՄՄՀ-ի դոցենտ, ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ
19. Ավագյան Ռոզա Յուրիի – տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ
20. Պետիկյան Սիրանուշ Գառնիկի – ի.գ.թ., դոցենտ,իրավագիտության ամբիոնի վարիչ
21. Հակոբյան Աննա Գառնիկի – ք.գ.թ., դոցենտ, պատմության և կովկասագիտության ամբիոնի վարիչ
22. Առստամյան Լաուրա Երվանդի – գրադարանի վարիչ
23. Ավանեսով Հովիկ Սերժի – կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար
24. Ղազարյան Մանանա – հումանիտար ֆակուլտետի կովկասագիտություն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի
25. Սողոմոնյան Էռնա – հումանիտար ֆակուլտետի կովկասագիտություն մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի
26. Եսայան Անուշ – տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի իրավագիտություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող
27. Խաչիյան Էրիկ – հումանիտար ֆակուլտետի կովկասագիտություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող
28. Գրիգորյան Էրիկ – հումանիտար ֆակուլտետի կովկասագիտություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող
29. Խաչատրյան Թամարա – տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի իրավագիտություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի
30. Հովսեփյան Ալյոնա – տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի կառավարում մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի

Կիսվել այս էջով`