ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

2022-2023 ուսումնական տարվա համար հաստատել ՄՄՀ-ի գիտական խորհրդի հետևյալ կազմը:

1. Գաբրիելյան Դոնարա Սերգեյի- մ.գ.թ., դոցենտ, պրոֆեսոր, ՄՄՀ ռեկտոր
2. Բաղդասարյան Ալիսա Յուրիի – բ.գ.թ., պրոռեկտոր
3. Առստամյան Լիլիյա Աշոտի-կ.գ.թ., գիտական խորհրդի քարտուղար
4. Արզումանյան Մելանյա Ավանեսի-ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, փորձուսուցման ղեկավար
5. Գրիգորյան Արինա Ասծատուրի – հումանիտար ֆակուլտետի դեկան
6. Դավթյան Յանա Արկադիի – տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետների դեկան
7. Ներսեսյան Ալվինա Վալերիի-ՄՄՀ-ի դոցենտ, ներքին որակի ապահովման
կենտրոնի ղեկավար
8. Հարությունյան Գայանե Գրիգորիի- ուսումնական մասի վարիչ
9. Զաքարյան Լիանա Դվինի – կադրերի բաժնի պետ
10. Շահրամանյան Անուշ Գրիգորիի – կարիերայի կենտրոնի ղեկավար
11. Ղահրամանյան Միրա Ռոբերտի- իրավախորհրդատու
12. Խանյան Սոկրատ Աղալարի – բ.գ.դ., հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի
պրոֆեսոր
13. Սայիյան Ռուզաննա Նորիկի – հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի վարիչ
14. Ղազարյան Մայա Աշոտի- ռուսաց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի վարիչ
15. Գրիգորյան Գայանե Վալերիի -օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ
16. Մելքումյան Ժաննա Բորիսի- ՄՄՀ-ի դոցենտ, ինֆորմատիկայի եւ մաթեմատիկայի
ամբիոնի վարիչ
17. Ավագյան Ռոզա Յուրիի – տնտեսագիտության եւ կառավարման ամբիոնի վարիչ
18. Պետիկյան Սիրանուշ Գառնիկի– ի.գ.թ., դոցենտ,իրավագիտության ամբիոնի վարիչ
19. Դանիելյան Արարատ Աշոտի- իրավագիտության ամբիոնի ի.գ.թ., դոցենտ
20. Հակոբյան Աննա Գառնիկի- ք. գ.թ., դոցենտ, պատւմոթյան եւ կովկասագիտության
ամբիոնի վարիչ
21. Գալստյան Դիանա Վալերիի- էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ
22. Առստամյան Լաուրա Երվանդի – գրադարանի վարիչ
23. Ավանեսով Հովիկ Սերժի – կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար
24. Սայիյան Հրաչ Շիրազի-ուսխորհրդի նախագահ
25.Ղազարյան Մանանա Անդրանիկի – հումանիտար ֆակուլտետի հայոց լեզու եւ
գրականության մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող
26.Մարգարյան Սառա Նոդարիկի- հումանիտար ֆակուլտետի հայոց լեզու եւ
գրականության մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող
27.Եսայան Անուշ Արմենի- տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի իրավագիտություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող
28.Ներսիսյան Արմեն Կարենի -հումանիտար ֆակուլտետի կովկասագիտություն
մասնագիտության 1-րդ կուրսի ուսանող
29.Մեհրաբյան Թամարա Վարդանի – տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի
իրավագիտություն մասնագիտության 3-ին կուրսի ուսանողուհի
30.Բարսեղյան Իննա Արմենի- տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի
տեղեկատվական համակարգի մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`