Գևորգյան Գայանե Վաչիկի

Գևորգյան Գայանե Վաչիկի

ավագ դասախոս

Կրթություն  

Արցախի Պետական Համալսարան , բակալավր և մագիստրատուրա, 2000-2021 (բակալավրի և մագիստրատուրայի գերազանցիկության դիպլոմ)

Աշխատանքային փորձ

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան  2007 թ. -2021թ.

Դասավանդվող առարկաներ  

Գործնական և տեսական հնչյունաբանություն, Անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար, Հնդեվրոպական լեզուների համեմատական տիպաբանություն, Իմաստաբանության արդի հիմնախնդիրները, Բառագիտություն, Բանավոր խոսք, Տեսական քերականության հիմնախնդիրները:

Մասնագիտական վերապատրասումներ

2021թ.Modern Approaches to Teachin English, Ross Mulkern, Any Time English

Հիմնական հրապարակումների ցանկ

Nagorno Karabakh War of 2020 as Portrayed in the British and American Mass Media, Միջազգային Գիտաժողով՝ Նորակազմ Պետությունները Պատերազմից Հետո, Խնդիրներն ու Դրանց Լուծման Ուղիները, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան, 12 հունիսի 2021թ., Ստեփանակիերտ

“Արցախի պատմությունը”  գրքի թարգմանություն  հայերենից անգլերեն, 2005թ.

“Հորիզոն” գրքի թարգմանություն հայերենից անգլերեն, 2013թ.

Կիսվել այս էջով`