Գազարյան Մայա Աշոտի

Գազարյան Մայա Աշոտի

 

Կրթություն

 • 2000 – 2005 թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, որակավորումը ՝ «Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչ»
 • 2005-2008 թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն, հայցորդ

Աշխատանքային փորձ

 • 2005-2007 թթ.՝ «Դպրության ղողանջներ» կրթական ծրագրի հաղորդավար և հեղինակ
 • 2016-2020թթ.՝ ՄՄՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս
 • 2021թ.-ից մինչ այսօր՝ ՄՄՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ

Դասավանդվող առարկաներ

 • Ռուսերենի պատմական քերականություն
 • Համեմատական քերականություն
 • Ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման մեթոդիկա
 • Գործնական ռուսաց լեզու

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

 • 2021թ. դեկտեմբեր՝ Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարան, վերապատրաստման ծրագիր՝ ՛՛Ռուսերենի որպես օտար լեզվի դասավանդման արդի մեթոդները՛՛

Հիմնական հրապարակումների ցանկ

 • «Некоторые особенности изучения имени прилагательного в армянской школе». Международная научная конференция Государства де-факто на постсоветском пространстве: пути и перспективы их развития (г.Степ., издательство «Дизак плюс» 24.11.18г.) .

Կիսվել այս էջով`