Բաց դռների օր Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանում

ՄՄՀ-ն սիրով հրավիրում է բոլոր հետաքրքրասերներին մասնակցելու ամենամյա միջոցառմանը:

Բաց դռների շրջանակներում Դուք հնարավորություն կունենաք`

📌 ծանոթանալ համալսարանում գործող ֆակուլտետներին և մասնագիտություններին,
📌 ճանաչել պրոֆեսորադասախոսական կազմին և ուսանողական խորհրդին,
📌 ստանալ մասնագիտական խորհրդատվություն և կողմնորոշվել մասնագիտության ճիշտ
ընտրության հարցում,
📌 ծանոթանալ ընդունելության կարգին և պայմաններին,
📌 կատարել էքսկուրսիա համալսարանում:

Կիսվել այս էջով`