Բաց դասերը ՄՄՀ-ում շարունակվում են

Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի դասախոս Գայանե Սարգսյանի կողմից կազմակերպվել է բաց դաս՝ «Կառավարում» և «Տնտեսագիտություն» մասնագիտությունների 1-ին կուրսերի ուսանողների հետ։
🟠 Բաց դասի ընթացքում ուսանողները «Կառավարման հոգեբանություն» առարկայի շրջանակներում հանդես եկան զեկույցներով՝ հետևյալ թեմաներով՝
◼️ «Տարբեր ազգերի գործարար հաղորդակցման սովորույթները և առանձնահատկությունները»,
◼️ «Քոուչինգը՝ որպես կառավարման ոճ»,
◼️ «Սթրեսի կառավարման և հաղթահարման մեթոդները»,
◼️ «SWOT վերլուծությունը՝ որպես ռազմավարական պլանավորման մեթոդ»,
◼️ «Ղեկավարող անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները»,
◼️ «Ժամանակի պլանավորում և կառավարում»,
◼️ «Հռետորական արվեստի միջոցով արդյունավետ կառավարման հմտությունների իրացումը»։
Ողջունելի է այն փաստը, որ հենց ուսումնառության սկզբից մեր ուսանողները դրսևորում են բարձր ակտիվություն և ուսումնասիրում են մասնագիտական առարկաներն այսպիսի ոգևորիչ հետաքրքրությամբ։ 📚
#բաց_դաս #Կառավարման_հոգեբանություն #ՄՄՀ

Կիսվել այս էջով`