Աթայան Անահիտ Միքայելի

Աթայան Անահիտ Միքայելի

բ.գ.թ., պրոֆեսոր

Կրթություն
1965-1969թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան, բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ 1986թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտում պաշտպանել է թեկնածուական թեզ և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան` Ժ. 01.02 մասնագիտությամբ:

Աշխաանքային փորձ
1969-1974թթ. Մարտունու շրջանի Նոր-շեն գյուղի դպրոցորմ հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի :
1974 թվականից առայսօր Արցախի պետական համալսարանի դասախոս, 2005 թվականից ԲՈՀի դոցենտ, 2008 թվականին ստացել է ԼՂՀ գիտության վաստակավոր գործչի կոչում, 2012 թվականից ԱրՊՀ-ի պրոֆեսոր:
2008-2015 թթ. հայ գրականության և լրագրության ամբիոնի վարիչ, գիտական կոչումը` պրոֆ. պաշտոնակատար:

Դասավանդվող առարկաներ
Բակալավրում դասավանդվող առարկաներ
1.Աստվածաշունչը և հայ գրականությունը- բ. 3-րդ կուրս
2.19-րդ դարի հայ գրականություն- բ. 2-րդ կուրս

Մագիստրատուրայում դասավանդվող առարկաներ
1.Գեղարվեստական երկի լեզուն և ոճը- մագ. 2-րդ կուրս
2.Հայերենի բառապաշարի ծագումնաբանական դասակարգումը-մագ. 1-ին կուրս

Հիմնական հրապարակումների ցանկ
1. «Դեմիրճյանը ուսուցանող և դաստիարակող », Ստեփանակերտ, 2011 թ.,/հոդվածների ժողովածու (գիտական ընթերցումներ/:
2. «Զ. Բալայանի բարության ծառը », Միջազգային գիտաժողովի նյութեր Երևան «Լիմուշ», 2010 թ,
3. «Мир во мне, я в мире». Патриотическая поезия Ашота Граши ,Салют Победа, Сборник трудов 4 Всероссийской научо- практичесской военно-исторической конференции с международным участием 14 мая, 2014:
4. Մեր երախտավորները, (Ի խորոց սրտի) «Գուրգեն Անտոնյան -100», ԱրՊՀ հրատ., Ստեփ. 2011թ.
5. Պոեզիան դարի տարուբերումներում, ՄեսրոպՄաշտոց համալսարանի Լրատու: 2011թ. 2(11):
6. Արցախյան ավանդույթները, Ա.Սարգսյանի գրքի, գրախոսություն:
7. Ժողովրդական իմաստության նոր հիշատակարան, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, 2011թ.
8. Մարտնչող գրականություն(Ս. Խանյան), (Առաջաբանի փոխարեն Մշակութային ծանրակշիռ ներդրում
9. Ստեփան Զորյանը ուսուցանող և դաստիարակող, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու, 2010թ, թ. 2 (9):
10. Դեմիրճյանը և մանկական գրականությունը, ԱրՊՀ գիտական ընթերցումներ, Ստեփ., 2011թ:
11. Հ. Պարոնյանը մանկավարժ և մանկական գրականության տեսաբան, ԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2012թ., հ. 1 /25/:
12. Լ. Հարությունյանի նշխարները նաև ազգագրություն, ԱրՊՀ Հայագիտական հանդես, 2012թ., հ. 3:
13. Լ. Հարությունյանի Հինգ «Նշխարները», Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու, 2013թ. 1/14:
14. Մշակութային ծանրակշիռ ներդրում, (Առաջաբան Ս. Խանյանի «Մարտնչող գրականություն» գրքի), Դիզակ պլյուս , 2012 թ.:
15. Դավիթ Միքայելյանի «Փարվեմ բալենուն չմրսի» գիրքը, ԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր, հ. /27/, 2013 թ.:
16. Պատմությունը` ներկա և անցյալ(Սոկրատ Խանյանի «Արցախի արծիվը» պոեմը, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու, 2013թ. 2(15):
17. Բարոյական արժեքները Լ.Հարությունյանի «Նշխարհներ»-ում, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր 2014թ:
18. Ժողովրդական մանրապատումները Լ. Հարությունյանի «Նշխարներ…»-ում, ԱրՊՀ Հայագիտական հանդես, 2014թ:
19. Գրականագիտական լուրջ ներդրում, ՄեսրոպՄաշտոց համալսարանի, Լրատու, 2015 թ:
20. Բարոյական արժեքները Լ. Հարությունյանի նշխարներում, ԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2015 թ.: ԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2015 թ.:
21. Հայ մտավորականությունը ցեղասպանության զոհ, ԱրՊՀ Հայագիտական հանդես, 2015, Էջ:
22. Բանահյուսությունը՝ դաս ու դպրոց, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի «Կովկասը մեր ընդհանուր տունն է», միջազգային գիտաժողով: Ստեփ. , 2017, Էջ
23. Ղևոնդ Ալիշանը՝ կրթող և դաստիարակող, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու, 2017 թ.:
24. Մանկական գրականության բանահյուսական ժանրերը Լ.Հարությունյանի «Նշխարներ Արցախի բանահյուսության …» » գրքերում, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու, 2017, էջ
25. Րաֆֆին՝ կրթող և դաստիարակող, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու, 2018:
26. Հ. Շիրազի պատմաիմաստասիրական վիպերգի նոր քննություն. (Ս. Մինասյանի «Թոնդրակեցիները» գրքի մասին), Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու, 2019, 2 / 22:
27. Լ. Հարությունյանի «Նշխարները» ՝ նաև ազգագրություն, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու( Մելս Սանթոյան – 80), Եր. 2018:
28. Ն. Շնորհալին հայ մանկագրության ակունքներում, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու( Մելս Սանթոյան – 80), Եր. 2018:
29. Ս. Խանյան – ժողովրդի կենսափլիսոփայության ջահակիրը, (Ս. Խանյանի «Հովհաննես Թումանյան-150» գրքի առաջաբանի փոխարեն), Ստեփանակերտ, 2019 թ.:
30. Գրականագիտական ծանրակշիռ ներդրում, (Գրականագետ-մանկավարժ Հ. Գրիգորյան-70), Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետակական համալսարան /Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Միսմա» 2020:
31. Սոկրատ Խանյան-90. կյանքը և գործունեությունը, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու, Եր., «Լիմուշ», 2020-2(24):

Կիսվել այս էջով`