Անահիտ Արմենակի Պետրոսյան

Անահիտ Արմենակի Պետրոսյան

ավագ դասախոս

Կրթություն՝ 

 • 1998-2004 թթ – ՄԵսրոպ  Մաշտոց Համալսարան, Ինֆորմատիկա
 • 2006-2008 թթ – Գ.Նարեկացի համալսարան, Տեսական տնտեսագիտություն
 • 2010-2015 թթ – Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
 • Ասպիրանտուրա՝ հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն 
 • 2019-2021թթ- ՄԵսրոպ Մաշտոց Համալսարան, Քրեաիրավագիտություն

Աշխաանքային փորձ՝

 • 01.03.2018թ – ԱՀ ՄԻՊ, Գլխ. հաշվ, ֆինանսիստ,
 • 01.09.2011թ – ՄՄՀ, Ավագ դասախոս, 
 • 01.04.15 – 08.01.2018թթ – ք. Ստեփ. 4-րդ մանկապարտեզ ՊՈԱԿ, Գլխ. Հաշվապահ, 
 • 21.05.14 – 05.05.15 թթ – Օնլի ՍՊԸ, Տնօրեն,
 • 04.08.13 – 14.05.15 թթ – Բերդ ՍՊԸ, Գլխ. Հաշվապահ,
 • 15.12.07 – 05.06.15 թթ – Ադամանդ ՈԳ ՓԲԸ, Գլխ. Հաշվապահ,
 • 21.01.08 – 22.07.11 թթ – ԼՂՀ վերահսկիչ պալատ, Բաժնի պետ,
 • 04.09.03 – 06.12.07 թթ – Ղարաբաղ Տելեկոմ ՓԲԸ, Վերահսկիչ հաշվապահ,
 • 01.08.02 – 01.09.03 թթ – Արցախկապ ՊՓԲԸ, Գլխավոր տնտեսագետ,
 • 22.12.00 – 01.08.02 թթ – Վան ՍՊԸ, Գլխ. Հաշվապահ, 
 • 14.04.99 – 01.12.00 թթ – Արցախգազ ՊՓԲԸ, ՀԲԱՕ, 
 • 15.09.95 – 13.04.99 թթ – Բուժտեխսպսարկում ԱԿ, Գլխ. Հաշվապահ, 
 • 20.03.95 – 12.09.95 թթ – ԼՂՀ առևտրի և պահեստավորման միավորման կենտրոնի, Գործավար-մեքենագրուհի:

Մասնագիտական վերապատրասումներ

 • 17.10.03 – 15.01.14 թթ – Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների անցման վերապատրաստում, Biblical Studies

Հիմնական հրապարակումների ցանկ

 • Պետրոսյան Ա.Ա., ԼՂՀ կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության վիճակագրական պատկերը, Վիճակագրության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: Միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, Եր. 4-5 դեկտեմբեր 2014 թ., էջ 34-40.
 • Պետրոսյան Ա.Ա., Ֆինանսական արդյունքների հաշվառման  և վերլուծության մեթոդաբանական  հիմնախնդիրները ԼՂՀ կազմակերպություններում, ՀՀ ֆինանսներ և էկոնոմիկա ամսագիր N 7-8 2014թ. էջ 42-45
 • Петрасян А.А. ,,Специфика экономической деятельности предприятий НКР” научное издание Ростовского филиала Российский таможенной академии N1/18/2015 ст. 36-39.
 • Պետրոսյան Ա.Ա.  Եկամուտների եվ  ծախսերի հաշվառման բարելավման ուղիները  լղհ կազմակերպություններում: Միջբուհական գիտաժողովի նյութեր
 • Պետրոսյան Ա.Ա. ԼՂՀ  կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության առանձնահատկությունները Միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, Եր
 • Շահույթի վերլուծության տեղեկատվական հիմնախնդիրները ԼՂՀ կազմակերպություններում

Կիսվել այս էջով`