Հաղորդակցական անգլերեն
(English for Communication)

Դասըթնացը նախատեսված է բոլոր այն անձանց համար, ովքեր ցանկանում են բարելավել իրենց անգլերենի իմացությունը, զարգացնել հաղորդակցական հմտությունները: Ձեռք բերած հմտությունները կարող են նաև նպաստել մասնագիտական աճի խթանմանը:

Դասըթնացի ավարտին սովորողը կարողանալու է՝

  • ընթերցանության ժամանակ հասկանալ տարբեր թեմաների վերաբերյալ միջին բարդության հեղինակային, աուտենտիկ տեքստը, ինչպես նաև մասնագիտական թեմաներով միջին բարդության տեքստերի հիմնական միտքը;
  • բանավոր խոսքում սահուն և առանց բարդությունների արտահայտել սեփական մտքերը, հասկանալ դիմացինի խոսքը և մասնակցել քննարկումների տարբեր թեմաների շուրջ՝ օգտագործելով միջին բարդության բառապաշար և լեզվական կառույցներ, ինչպես նաև ներկայացնել տեքստեր տարբեր թեմաների շուրջ` արտահայտելով սեփական կարծիքը և ներկայացնելով փաստարկները;
  • գրավոր խոսքում ճշգրիտ և առանց քերականական սխալների արտահայտել իրենց մտքերը միջին բարդության ոչ մասնագիտական և մասնագիտական թեմաների շուրջ` արտահայտելով իր կարծիքը և ներկայացնելով փաստերը, տիրապետել գրավոր խոսքի հիմնական ոճական առանձնահատկություններին;
  • ընկալել անգլերեն միջին բարդության բանավոր խոսքը` մասնագիտական բնագավառի քննարկումները, կենդանի և ձայնագրված (հեռուստատեսություն, ռադիո, լուրեր, քննարկումներ և այլն), հետևություններ անել և մանրամասնորեն արտահայտել դրա վերաբերյալ իրենց կարծիքը՝ դառնալով հաղորդակցման անմիջական մասնակից:

 

Հաղորդակցական անգլերեն

Տևողությունը՝ 3 ամիս
Դասավանդող՝ Ալվինա Վ. Ներսեսյան

Լրացուցիչ կրթության ծրագրեր ՄՄՀ֊ում

Хотите сделать свой сайт, но не знаете с чего начать? Достойное желание, и вполне осуществимое! Проблема состоит лишь в том, что вы пока не знаете, в каком направлении двигаться. Плюс в интернете столько информации, что …

Անգլերենը տարածաշրջանագիտության համար(English for Regional Studies: North Caucasus) Նախապայման՝ Անգլերենի միջին մակարդակի իմացություն (Intermediate) Դասընթացը նախատեսված է քաղաքագետների, պատմաբանների, արևելագետների և տարածաշրջանը հետազոտողների և տարածաշրջանով հետաքրքրվողների համար։ Դասընթնացի ավարտին սովորողը կարողանալու է՝ կիրառել տարածաշրջանի՝ մասնավորապես …

Университет Месроп Маштоц объявляет набор на курсы по программе Дополнительного образования по специальности «Методика и педагогика начального образования» (с русским языком обучения) (университет имеет государственную лицензию). Курсы проводятся с 1 марта по 13 августа. По …

Կիսվել այս էջով`