Մագիստրատուրա – ընդունելություն 2020

Մագիստրատուրա - ընդունելություն 2020

Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը հայտարարում է 2020-֊2021 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն առկա և հեռակա ուսուցմամբ։

Մագիստրարուրայի կրթական ծրագիր
(առկա և հեռակա ուսուցում)

011301.00.7 Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

022201.00.7 Պատմություն
022201.02.7 Հայոց պատմություն

022802.00.7 Կովկասագիտություն
022802.01.7 Կովկասագիտություն

023101.00.7 Հայոց լեզու և գրականություն
023101.03.7 Հայոց լեզվի պատմություն և գրաքննադատություն
023101.04.7 Հայ գրականության պատմություն

023102.00.7 Օտար լեզու և գրականություն
023102.08.7 Ռուսաց լեզու
023102.09.7 Անգլերեն լեզու
023102.15.7 Ռուս գրականություն

041301.00.7 Կառավարում
041301.02.7 Ձեռնարկությունների կառավարում

042101.00.7 Իրավագիտություն
042101.02.7 Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն
042101.04.7 Քրեական իրավունք և դատավարություն

061101.00.7 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
061101.03.7 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

061104.00.7 Տեղեկատվական համակարգեր
061104.01.7 Տեղեկատվական համակարգեր

ՄՄՀ մագիստրատուրա կարող են ընդունվել բակալավրի և դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում ունեցող անձինք։ Առկա բաժնում ուսուցումը տևում է 2 տարի, իսկ հեռակա բաժնում՝ 2,5 տարի։

Մագիստրատուրայի ուսուցման (առկա և հեռակա) ընդունելության համար բուհը սահմանում է փուլային ժամանակացույց։

Առաջին փուլ. Փաստաթղթերի ընդունում հուլիսի 1-20-ը, քննության օրերը հուլիսի 22-ին և 23-ին:

Երկրորդ փուլ. Փաստաթղթերի ընդունում հուլիսի 27-ից մինչև օգոստոսի 17, քննության օրերը՝ օգոստոսի 19-ին և 20-ին:

Տեղեկությունների համար դիմել՝

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝
Առուշանյան Իվետտա Իվանի
Հեռ.` 047 94-91-97, 047 95-10-62

Կիսվել այս էջով`

ԴԻՄՈՐԴ 2020

ԴԻՄՈՐԴ 2020

Հարգելի՛ դիմորդներ, Մեծ ուսուցչապետի՝ Մեսրոպ Մաշտոցի անունը կրող համալսարանն իր դռներն է բացում Ձեր առաջ՝ հաստատելով, որ Դուք կդառնաք աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ շրջանավարտներ:

Ի հիշեցում.

Առկա բաժնի դիմորդներն ընդունելության քննության և մասնագիտությունների նշումով դիմում-հայտը գնահատման և թեստավորման կենտրոն են ուղարկում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ մայիսի 25ից մինչև հունիսի 10-ը, ժամը 18:00՝ միասնական քննության համար գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հաշվեհամարին փոխանցելով 1500 դրամ:

Ի գիտություն միասնական քննությամբ ՄՄՀ ընդունված ուսանողներին՝ համալսարանում կան անվճար տեղեր բոլոր մասնագիտություններում:

Հեռակա ուսուցմամբ դիմորդների համար բուհը սահմանում է փուլային ժամանակացույց:

ա/ Զորակոչվող դիմորդների փաստաթղթերի ընդունումը կազմակերպել հունիսի 20-ից 30-ը, քննությունները կազմակերպել հուլիսի 1-ից 10-ն ընկած ժամանակահատվածում:
բ/ Հեռակա ուսուցմամբ դիմորդների փաստաթղթերի ընդունումը և քննությունները հաստատել հետևյալ ժամանակացույցով.

Առաջին փուլ – Փաստաթղթերի ընդունում հուլիսի 1-20-ը, քննության օրերը հուլիսի 22-ին և 23-ին:

Երկրորդ փուլ – Փաստաթղթերի ընդունում հուլիսի 27-ից մինչև օգոստոսի 17, քննության օրերը՝ օգոստոսի 19-ին և 20-ին:

Երրորդ փուլ – Փաստաթղթերի ընդունում օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 20-ը, քննությունների օրերը՝ սեպտեմբերի 22ին և 23-ին:

ՄՄՀ֊ում հեռակա ուսուցմամբ դիմորդները դիմում֊ հայտերը կարող են ներկայացնել ընդունող հանձնաժողովին ինչպես տեղում՝ ՄՄՀ֊ում, այնպես և առցանց։

Տեղեկությունների համար դիմել՝

Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝
Առուշանյան Իվետտա Իվանի

Հեռ.` 047 949197, 047 951062

Կիսվել այս էջով`