Հայտարարություն

Հայտարարություն

Ի գիտություն ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի ավարտական կուրսերի ուսանողների

Հարգելի′ ուսանողներ

Տեղեկացնում ենք, որ 2020-2021թթ. ուստարվա  I կիսամյակի ուսումնական ծանրաբեռնվածության մեջ ընդգրկված փորձուսուցումը կանցկացվի հետևյալ ժամանակացույցով ըստ համապատասխան մասնագիտությունների և փորձուսուցման անցկացման վայրի.

  1. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 4-րդ կուրս (առկա) ՝ 11.01.2021 – 05.02.2021 հ.7 դպրոց, մեթոդիստ՝ Պետրոսյան Ա., Եգանյան Կ., հոգեբան,մանկավարժ՝ Իշխանյան Գ., Պետրոսյան Ա.
  2. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 5-րդ կուրս (հեռակա) ՝11.01.2021 – 23.01.2021 հ.7 դպրոց, մեթոդիստ՝ Պետրոսյան Ա., Եգանյան Կ.,  հոգեբան,մանկավարժ՝ Իշխանյան Գ., Պետրոսյան Ա.
  3. Հայոց լեզու և գրականություն 4-րդ կուրս (առկա)՝ 01.2021 – 05.02.2021 հ.7 դպրոց, մեթոդիստ՝ Թամրազյան Ն., հոգեբան,մանկավարժ՝ Իշխանյան Գ., Պետրոսյան Ա.
  4. Ռուսաց լեզու և գրականություն 5-րդ կուրս (հեռակա)՝ 01.2021 – 23.01.2021 հ.7 դպրոց, մեթոդիստ՝ Ղազարյան Մ., հոգեբան,մանկավարժ՝ Իշխանյան Գ., Պետրոսյան Ա.
  5. Օտար լեզու և գրականություն 4-րդ կուրս (առկա)՝ 01.2021 – 05.02.2021 հ.7 դպրոց, մեթոդիստ՝ Մարգարյան Ի., հոգեբան,մանկավարժ՝ Իշխանյան Գ., Պետրոսյան Ա.
  6. Կովկասագիտություն 4-րդ կուրս (առկա) ՝ 18.01.2021 – 30.01.2021 ԱՀ ԱԳՆ, 01.02.2021 – 10.02.2021 ԱՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան, մեթոդիստ՝ Հակոբյան Ա.
  7. Պատմություն 5-րդ կուրս (հեռակա)՝11.01.2021 – 23.01.2021 հ.7 դպրոց, , մեթոդիստ՝  Ավշառյան Ս., հոգեբան,մանկավարժ՝ Իշխանյան Գ., Պետրոսյան Ա.
Կիսվել այս էջով`