Հայտարարություն

Հայտարարություն

Ի գիտություն ՄՄՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի ավարտական կուրսերի ուսանողների

Հարգելի′ ուսանողներ

Տեղեկացնում ենք, որ 2020-2021թթ. ուստարվա  I կիսամյակի ուսումնական ծանրաբեռնվածության մեջ ընդգրկված փորձուսուցումը կանցկացվի հետևյալ ժամանակացույցով ըստ համապատասխան մասնագիտությունների և փորձուսուցման անցկացման վայրի.

  1. Իրավագիտություն 4-րդ կուրս (առկա) ՝ 18.01.2021 – 29.01.2021 ԱՀ քննչական կոմիտե, 01.02.2021- 10.02.2021 ԱՀ ընդհանուր իրավասությունների I ատյանի դատարան , մեթոդիստ ՝ Ղահրամանյան Մ.
  2. Իրավագիտություն 5-րդ կուրս (հեռակա)՝01.2021 – 29.01.2021 ԱՀ քննչական կոմիտե, ԱՀ ընդհանուր իրավասությունների I ատյանի դատարան, մեթոդիստ ՝ Ղահրամանյան Մ.
  3. Կառավարում 4-րդ կուրս (առկա)՝01.2021 – 29.01.2021 Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն հիմնադրամ, 01.02.2021 – 10.02.2021 Արցախ Ֆրութ ՓԲԸ, մեթոդիստ ՝Ալեքսանյան Ի.
  4. Տնտեսագիտություն 5-րդ կուրս (հեռակա)՝ 01.2021 – 29.01.2021 Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն հիմնադրամ, մեթոդիստ ՝Ալեքսանյան Ի.
  5. Տեղեկատվական համակարգեր 4-րդ կուրս (առկա)՝  01.2021 – 29.01.2021 ԱՀ կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտե, մեթոդիստ ՝ Մկրտչյան Ն.
Կիսվել այս էջով`