ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

ՄՄՀ Իրավագիտության ամբիոնը ստեղծվել է 2003թ. պատմության և իրավագիտության ամբիոնների
վերակազմավորման արդյունքում:

Ստեղծման օրից ամբիոնի վարիչ է եղել ՄՄՀ դոցենտ Ա. Ն. Հարությունյանը:

2006-ից մինչև 2018թթ. ամբիոնը ղեկավարել է պրակտիկ փաստաբան, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամ, Դնեպրոպետրովսկի շրջանի (Ուկրաինա)
փաստաբանների խորհրդի անդամ՝ Մ.Ռ. Ղահրամանյանը

2019թ. մարտից ամբիոնը ղեկավարում է ի.գ.թ., դոցենտ Ս.Գ. Պետիկյանը

Իրավագիտության ամբիոնի գլխավոր խնդիրներն են՝

 • Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնամեթոդական գործունեության բարելավում
 • Ուսուցման տեխնոլոգիաների բարելավում ուսանողների անհատական ստեղծագործական ներուժի և նրանց հնարավորությունների զարգացման նպատակով
 • Իրավաբանական կարգուկանոնի իրականացման ապահովում հանրային և մասնավոր իրավունքի ոլորտում
 • Իրավունքի տարբեր ճյուղերի ոլորտում գիտական հետազոտությունների անցկացում
 • Ուսանողների ներգրավում հանրային և մասնավոր իրավունքի ոլորտի գիտահետազոտական գործունեության մեջ:

Ամբիոնը համարվում է թողարկող և իրականացնում է ընդհանուր ուղղության բակալավրի կրթական ծրագրեր, ինչպես նաև մագիստրատուրայի ծրագիր՝ «Սահմանադրական իրավունք: Պետության և իրավունքի տեսություն» «Քրեական իրավունք և ընթացակարգ», մագիստրանտների գիտական ղեկավարում, մագիստրոսական ատենախոսությունների պատրաստում, շրջանավարտների վերջնական պետական հավաստագրումների անցկացում:

Իրավաբանների ուսուցման կազմակերպումը առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով ստեղծվել է քրեագիտության լաբորատորիա: Պլանավորվում է ստեղծել դատական նիստերի դահլիճ:

ՄՄՀ Իրավագիտության ամբիոնը արդյունավետ համագործակցում է ինչպես տեղի, այնպես էլ ԱՊՀ երկրների գիտահետազոտական կենտրոնների հետ: Ֆակուլտետի ուսանողները անց են կացնում իրենց արտադրական փորձուսուցումը դատարաններում, Արդարադատությունում, և ներքին գործերի նախարարությունում:

Петикян Сирануш

Պետիկյան Սիրանուշ Գառնիկի

Ամբիոնի վարիչ, ի.գ.թ., դոցենտ
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Ամբիոնի դասախոսները

ԱԱՀ Գիտական աստիճան Պաշտոն Դասավանդման առարկա
Պետիկյան Սիրանուշ Գառնիկի
ի.գ.թ.
դոցենտ
 • Մարդու իրավունքների հիմունքներ
 • Միջազգային իրավունք
 • Պետության և իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրները
 • Համեմատական սահմանադրական իրավունք
 • Սահմանադրական պատասխանատվության խնդիրները
 • Գործադիր իշխանության արդիական խնդիրները ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում
 • Համեմատական իրավաբանություն
 • Իշխանությունների բաժանում՝ տեսական և կիրառական խնդիրներ
 • Ղահրամանյան Միրա Ռոբերտի
  Ավագ դասախոս
 • Աշխատանքային իրավունք
 • Ժառանգության իրավունք
 • Փաստաբանություն
 • Ընտանեական իրավունք
 • Փաստաբանությունը և փաստաբանական գործունեությունը
 • Նախաքննության հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում
 • Մարդու իրավուքների իրականացման արդի խնդիրները
 • Դատական փորձաքննության հիմնախնդիրները
 • Ալթունյան Օլյա Ռաֆիկի
  Ավագ դասախոս
 • Քրեական իրավունք
 • Քրեական դատավարություն
 • Նախադեպային քրեական իրավունք
 • Քրեական իրավունքի արդի հիմնահարցերը
 • Քրեական գործընթացի արդիական հիմնահարցերը
 • Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը
 • Դավթյան Յանա Արկադիի
  Ավագ դասախոս
 • Հռոմեական իրավունք
 • Պետ. և իրավ. տեսություն
 • Իրավապահ մարմիններ ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում
 • ՀՀ և ԼՂՀ-ի սահմանադրական իրավունք
 • Դատախազությունը ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում
 • Իրավագիտության պատմությունն ու մեթոդաբանությունը
 • Իրավագիտություն
 • Բաղդասարյան Ինգա Ռոբերտի
  Ավագ դասախոս
 • Հողային իրավունք
 • Արտ. երկր. առևտրային և քաղաք. իրավունք
 • Մունիցիպալ իրավունք
 • Միջ. մասնավոր իրավունք
 • Շրջակա միջավայրի իրավունք
 • Մաքսային իրավունք
 • Վարչական իրավունք
 • Վարչական իրավունքի արդիական հիմնահարցերը
 • Գրիգորյան Հասմիկ Համոյի
  Ավագ դասախոս
 • Արտ. պետության և իրավունքի պատմ.
 • Հայ. պետության և իրավունքի պատմ.
 • Իրավական և քաղաք. ուսմունքի պատմություն
 • Արտ. երկրների սահմանադրական իրավունք
 • Տեղային ԻՄ կազմակերպման առանձնահատկությունները ԱՀ-ում
 • Պառլամենտական իրավունքի արդի խնդիրները
 • Ընտրության և ընտրական իրավունքի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում
 • Հարությունյան Ավետիք Համլետի
  ի.գ.թ.
  դոցենտ
 • ՀՀ և ԼՂՀ-ի սահմանադրական իրավունք
 • Իրավաբանական էթիկա
 • Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
 • Պետության և իրավունքի կազմավորումը ԼՂՀ-ում
 • Իրավունքի սոցիոլոգիա
 • Իրավունքի փիլիսոփայություն
 • Սահմանադրական իրավունքի արդիական հիմնահարցերը
 • Մունիցիպալ իրավունքի արդիական հիմնահարցերը
 • Տարածաշրջանի պետությունների սահմանադրություն (Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան)
 • Բաբայան Ղարիբ Միքայելի
  ի.գ.թ.
  ՄՄՀ պրոֆեսոր
 • Միջազգային իրավունք
 • Միջազգային հումանիտար իրավունք
 • ՄԻ Եվրոպական դատարան
 • Միրզոյան Վիգեն
  դասախոս
 • Քրեակատարողական իրավունք
 • Եվրոպական իրավունք
 • Միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի արդի հիմնահարցերը
 • Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդիական հիմնախնդիրները
 • Կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի արդիական հիմնահարցերը
 • Դատական իշխանության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում
 • Ներսեսյան Բորիս Արտաշեսի
  դասախոս
 • Դատախազությունը ՀՀ -ում և ԼՂՀ-ում
 • Ապացուցման տեսություն
 • Օպերատիվ հետախուզական գործունեություն
 • Դատախազական հսկողության կազմակերպման հիմնախնդիրները
 • Ապացուցողական իրավունք
 • Առանձին կատեգորիաների քրեական գործերի քննության առանձնահատկությունները
 • Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության արդիական հիմնախնդիրները
 • Զինվորական հանցագործության տեսությունը և տեսակները
 • Տերտերյան Ռիտա
  դասախոս
 • Կրիմինալիստիկա
 • Կրիմինոլոգիա
 • Հայրապետյան Անահիտ
  ասիստենտ
 • Ասիստենտ Ֆինանսական իրավունք
 • Բանկային իրավունք
 • Դանիելյան Արարատ
  ի.գ.թ.
  Ավագ դասախոս
 • Արդարադատության արդի հիմնախնդիրները
 • Պողոսյան Թամարա
  դասախոս
 • Դատական բժշկություն
 • Դատական հոգեբուժություն
 • Գրիգորյան Գայանե Ավետիսի
  դասախոս
 • Քաղաքացիական իրավունք
 • Քաղաքացիական դատավարություն
 • Կիսվել այս էջով`