Տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի խմբերի ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույց

Տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի խմբերի ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույց

Սիրելի́ ուսանողներ, ստորև ներկայացված է ՄՄՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի 2020-2021 ուստարվա ավարտական խմբերի  ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույցը:

N ը/կ Մասնագիտություն Քննություններ Անցկացման ժամկետը
1
Տեղեկատվական համակարգեր առկա IV-կուրս և մագիստ.
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
01.06.2021թ..
2
Ձեռնարկությունների կառավարում մագիստրատուրա
Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
03.06.2021թ.
3
Իրավագիտություն (առկա) IV-կուրս
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության
05.06.2021թ.
4
Իրավագիտություն հեռակա V-կուրս
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության Ամփոփիչ ատեստավորման քննություն /համալիր/
05.06.2021թ.
5
Կառավարում (ըստ ոլորտի) առկա IV-կուրս
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության
09.06.2021թ.
6
Տնտեսագիտություն հեռակա V-կուրս
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության
09.06.2021թ.
7
Կառավարում (ըստ ոլորտի) հեռակաV-կուրս
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության
09.06.2021թ.
8
Իրավագիտություն մագիստրատուրա
Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
11.06.2021թ.
Կիսվել այս էջով`