Տեղի է ունեցել ՄՄՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի խորհրդի հերթական նիստը

Տեղի է ունեցել ՄՄՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի խորհրդի հերթական նիստը

Այսօր՝ փետրվարի 2-ին, տեղի է ունեցել ՄՄՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի խորհրդի հերթական նիստը
 
Օրակարգում 4 հարց էր ներառված՝
 
1. Առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում։
Զեկուցող՝ Յանա Դավթյան
2. Ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի ընթացքի մասին տեղեկություններ։
Զեկուցողներ՝ ամբիոնի վարիչներ
3. 2-րդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։
Զեկուցող՝ Յանա Դավթյան
4. Ընթացիկ հարցեր
Կիսվել այս էջով`