Տեղի է ունեցել ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստը

Տեղի է ունեցել ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստը

Այսօր տեղի է ունեցել ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստը
 
Օրակարգում 3 հարց էր ներառված.
 
1. Առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում։
Զեկուցող՝ Արինա Գրիգորյան
2. 2-րդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների մասին։
Զեկուցողներ՝ ամբիոնի վարիչներ
3. Ընթացիկ հարցեր:
Կիսվել այս էջով`