Պետիկյան Սիրանուշ Գառնիկի

Պետիկյան Սիրանուշ Գառնիկի

Ի.գ.թ., ՄՄՀ իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, դոցենտ

Կրթություն

 • 2003-2008թթ.` Ն.Ի.Լոμաչևսկու անվան Նիժնի Նովգորոդի պետական համալսարան, Իրավաμանական ֆակուլտետ:
 • 2008-2011թթ.` Ն.Ի.Լոբաչևսկու անվան Նիժնի Նովգորոդի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա 12.00.01 «Իրավունքի և պետության տեսություն և պատմություն, Իրավունքի և պետության մասին ուսմունքների պատմություն մասնագիտություն:

Աշխաանքային փորձ

 • 2007-2008թ.՝ «Ինվատուր» ՍՊԸ իրավախորհրդատու մասնակցություն սահմանափակ հնարավորություններով անձանց իրավունքների պաշտպանությանը:
 • 2008-2011թ.` Ն.Ի.Լոբաչևսկու անվան Նիժնի Նովգորոդի պետական համալսարանի քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն ամμիոնի ասիստենտ: 
 • 2009թ-ից` Ռուսաստանի իրավաբանների ասոցիացիայի անդամ: 
 • 2012-2014թ.` ՌԴ Նախագահին առընթեր ժողովրդական տնտեսության և պետական ծառայության ակադեմիայի Նիժնի Նովգորոդի կառավարման ինստիտուտի Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն ամբիոնի դոցենտ, Ն.Ի.Լոբաչևսկու անվան Նիժնի Նովգորոդի պետական համալսարանի Քաղաքացիական իրավունքի և դատավարություն ամբիոնի դոցենտ, Նիժնի Նովգորոդի մենեջմենթի և բիզնեսի ինստիտուտի քաղաքացիա-իրավական առարկաների ամբիոնի դոցենտ (համատեղությամբ) :
 • 2014թ-ից` Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Իրավագիտության ամբիոնի դոցենտ, 2019թ-ից՝ ամբիոնի վարիչ: 
 • 2015թ-ից՝ «Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր:
 • 2020թ.  նոյեմբերից՝ Երևանի Գլաձոր համալսարանի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձագիտական խմբի անդամ: 
 • 2021թ-ից՝ Մասնագիտական Կրթության Որակի Ապահովման Ազգային Կենտրոնի հիմնադրամի իրավաբան: 

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

 • 2013թ. փետրվարին անցել է «Մենեջմենթը գիտահետազոտական աշխատանքում» ծրագրով լրացուցիչ արհեստավարժ կրթության դասընթաց (տրվել է վկայական): 
 • 2013թ. ապրիլին անցել է «Գործնական խաղերը ուսուցման ժամանակ», «Գործ-մեթոդ-կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն արհեստավարժ ուսուցման ժամանակ» մոդուլներով ուսուցում (տրվել է հավաստագիր): 
 • Մասնակցություն «Ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաներ» սեմինարին, 5-6 նոյեմբերի, 2013թ., ՌԴ նախագահին առընթեր ԺՏՊԾԱ, ք.Մոսկվա: 
 • Մասնակցություն փորձագետների առցանց վերապատրաստմանը, 15, 19-20 մայիսի 2020թ., ՈԱԱԿ, ք. Երևան: 

Հիմնական հրապարակումների ցանկ

 • Նիժնի Նովգորոդի երիտասարդ գիտնականների 14-րդ նստաշրջան: Հումանիտար գիտություններ, 19-22 հոկտեմբերի 2009թ., Ն.Նովգորոդ: Զեկույցի թեզիսներ`” Идеи прав человека в Судебнике Билаламы”:
 • «Ռուսաստանի հասարակությունը, պետությունը և իրավունքը. պատմություն-արդիականություն-զարգացման հեռանկարներ»: 5-րդ միջմարզային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, Ն.Նովգորոդ, 10 դեկտեմբերի, 2009թ.: Ն.Նովգորոդ, Բիզնեսի և քաղաքականության ինստիտուտի Ն.Նովգորոդի մասնաճյուղ, 2010, Հոդված` “Хеттский Судебник как памятник права объединенных армянородственных и других народов Хеттской державы”:
 • Պետության և իրավունքի պատմության արդի հիմնահարցեր (նվիրված Հայրենական մեծ պատերազմի 65-ամյակին): Հատոր 1: Համառուսաստանյան գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, Ն.Նովգորոդ, 9 դեկտեմբերի 2009թ.: Ն.Նովգորոդ, 2010, Հոդված` “Памятники права Араратского (Урартского) царства”: 
 • Հանցագործություն և պատիժ. տեսական մոդելավորում, օրենսդրական ամրագրում, իրավակիրառ պրակտիկա: Պատիժ. հարկադրում, արդարություն, նպատակահարմարություն: Հատոր 2: Միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, 25-27 հունիսի, 2010թ., Սամարա: 2010, Հոդված` “Преступление и наказание в Судебнике астраханских армян XVIII в. “:
 • Միջազգային երիտասարդական գիտական ֆորում «Լոմոնոսով-2010», Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան: Էլեկտրոնային ռեսուրս, Մոսկվա, МАКС Пресс, 2010, (http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2010/30.htm): Զեկույցի թեզիսներ`” Каноны Иоанна (Ована) Имастасера Одзнеци – древнейший памятник армянского права”:
 • Միջազգային երիտասարդական գիտական ֆորում «Լոմոնոսով-2012» / Պատ. խմբ. Ա.Ի.Անդրեև, Ա.Վ.Անդրիյանով, Ե.Ա.Անտիպով, Կ.Կ.Անդրեև, Մ.Վ.Չիստյակով: Էլեկտրոնային ռեսուրս, Մոսկվա, МАКС Пресс, 2012: Զեկույցի թեզիսներ`” Судебник астраханских армян XVIII века: порядок судопроизводства”: 

Կիսվել այս էջով`