ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈԻՐԴ

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Ուսանողական խորհուրդը ակտիվ և ստեղծագործ երիտասարդների թիմ է, որն աջակցում է ուսանողների մտահղացումներն ու նախաձեռնությունները՝ ավելի հետաքրքիր դարձնելով ուսանողական առօրյան:

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

  • Աջակցել ուսանողների սոցիալական խնդիրների լուծմանը, պաշտպանել նրանց շահերն ու իրավունքները։
  • Իրազեկել ուսանողներին իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին:
  • Նպաստել ուսանողների ուսումնառության արդյունավետության բարձրացմանը, կենսագործունեության ակտիվացմանը, նրանց գիտակրթական, մտավոր, ստեղծագործական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը։
  • Անմիջականորեն մասնակցել ազգային հարստության պահպանման գործընթացներին։
  • Կազմակերպել ուսանողության ազատ ժամանցը, հանգիստը։
  • Ստեղծել կապեր ԱՀ, ՀՀ և արտերկրի բուհերի, ինչպես նաև գործող երիտասարդական կազմակերպությունների հետ։

ՄԵՐ ԹԻՄԸ

Հրաչ Սայիյան

ՈՒԽ նախագահ
Эрна Согомоня

Էռնա Սողոմոնյան

ՈւԽ փոխնախագահ
Манана Газарян

Մանանա Ղազարյան

ՈւԽ հումանիտար ֆակուլտետի նախագահ
Ануш Есаян

Անուշ Եսայան

ՈւԽ տնտեսա-իրավաբանական ֆակուլտետի նախագահ
Тамара Мехрабян

Թամար Մեհրաբյան

ՈւԽ քարտուղար-կազմակերպիչ
Эрик Хачиян

Էրիկ Խաչիյան

ՈՒԽ սպորտային ղեկավար
Лилит Мкртчян

Լիլիթ Մկրտչյան

ՈՒԽ գեղարվեստական ղեկավար
Сара Маркарян

Սառա Մարգարյան

ՈՒԽ գիտաուսումնական ղեկավար
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`