ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈԻՐԴ

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Ուսանողական խորհուրդը ակտիվ և ստեղծագործ երիտասարդների թիմ է, որն աջակցում է ուսանողների մտահղացումներն ու նախաձեռնությունները՝ ավելի հետաքրքիր դարձնելով ուսանողական առօրյան:

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

  • Աջակցել ուսանողների սոցիալական խնդիրների լուծմանը, պաշտպանել նրանց շահերն ու իրավունքները։
  • Իրազեկել ուսանողներին իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մասին:
  • Նպաստել ուսանողների ուսումնառության արդյունավետության բարձրացմանը, կենսագործունեության ակտիվացմանը, նրանց գիտակրթական, մտավոր, ստեղծագործական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը։
  • Անմիջականորեն մասնակցել ազգային հարստության պահպանման գործընթացներին։
  • Կազմակերպել ուսանողության ազատ ժամանցը, հանգիստը։
  • Ստեղծել կապեր ԱՀ, ՀՀ և արտերկրի բուհերի, ինչպես նաև գործող երիտասարդական կազմակերպությունների հետ։

ՄԵՐ ԹԻՄԸ

Հրաչ Սայիյան

ՈՒԽ նախագահ

Էռնա Սողոմոնյան

ՈւԽ փոխնախագահ

Մանանա Ղազարյան

ՈւԽ հումանիտար ֆակուլտետի նախագահ

Անուշ Եսայան

ՈւԽ տնտեսա-իրավաբանական ֆակուլտետի նախագահ

Նինա Դանիյելյան

ՈւԽ քարտուղար-կազմակերպիչ

Մխիթար Կարապետյան

ՈՒԽ սպորտային ղեկավար

Լիլիթ Մկրտչյան

ՈՒԽ գեղարվեստական ղեկավար

Սառա Մարգարյան

ՈՒԽ գիտաուսումնական ղեկավար
Կիսվել այս էջով`