Յանա Արկադիի Դավթյան

Յանա Արկադիի Դավթյան

Իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան, ՄՄՀ դոցենտ

Կրթություն    

  • 1997թ. – Երևանի Քրք. Քրքորյանի անվան համալսարան, Իրավագիտություն:
  • 2005-2007թթ. – ԱրՊՀ մագիստրատուրա, Իրավագիտություն:

Աշխաանքային փորձ

  • 07.01.1998թ. – 08.02.1999թ. – ԼՂՀ Գերագույն դատարան, ԼՂՀ Գերագույն դատարանի նախագահի զեկուցող:
  • 01.09.2007թ. – 08.01.2019թ. – Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան (ՄՄՀ), Իրավագիտության կաբինետի վարիչ:
  • 01.09.2007թ. – ՄՄՀ, Ամբիոնի ասիստենտ:
  • 01.09.2010թ. – ՄՄՀ, դասախոս:
  • 01.09.2013թ. – ՄՄՀ, Ավագ դասախոս: 
  • 08.01.2019թ. – ՄՄՀ, Իրավաբանական ֆակուլտետի դեկան:

Հիմնական հրապարակումների ցանկ

  • Սեփականությունը որպես տնտեսական և իրավաբանական կատեգորիա, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու» (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2012, հմ.1 (12):
  • Սեփականության իրավունքի բովանդակությունը, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի «Լրատու» (գիտական հոդվածների  պարբերական ժողովածու), Երևան «Լիմուշ» 2018:
Կիսվել այս էջով`