ՄՄՀ-ում անցկացվել է գիտխորհրդի նիստ

ՄՄՀ-ում անցկացվել է գիտխորհրդի նիստ

Հունիսի 30-ին ՄՄՀ-ում անցակցվել է գիտխորհրդի հերթական նիստը: Նիստի ընթացքում ՄՄՀ պրոռեկտորի պաշտոնակատար Ա.Ներսիսյանը զեկուցել է պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների վերլուծության մասին, ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի դեկաններ Ա.Գրիգորյանը և տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի դեկան Յ.Դավթյանը զեկուցել են ավարտական աշխատանքների և գարնանային քննաշրջանի արդյունքների ամփոփ  հաշվետվության մասին, ՄՄՀ գիտքարտուղար Լ.Առստամյանը զեկուցել է ՄՄՀ գործող կարգերի և ընթացակարգերի փոփոխությունների քննարկման և հաստատման մասին, և քննարկվել են մի շարք այլ հարցեր:

Կիսվել այս էջով`