Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանում մեկնարկել է դիպլոմային աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանում մեկնարկել է դիպլոմային աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը

Հունիսի 15-ին Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանում մեկնարկել է դիպլոմային աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանույունը։

Ուսանողները բավականին հետաքրքիր աշխատանքներ են ներկայացրել իրավագիտության, տնտեսագիտւթյան, կառավարման, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների, կովասագիտության և մեթոդիկայի բնագավառներից։

Ներկայացնենք քննաշրջանային ակնթարթները տարբեր ֆակուլտետներում․

Դիպլոմային աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը «տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտությամբ

Դիպլոմային աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը «իրավագիտություն» մասնագիտությամբ

Դիպլոմային աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը «ինֆորմատիկա և ինֆորմացիոն համակարգեր» մասնագիտությամբ

Դիպլոմային աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը «կովկասագտություն» մասնագիտությամբ

Կիսվել այս էջով`