Մասնագիտության ներածություն

Սեպտեմբերի 1-ին՝ ժամը 10:00-ին, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանում կկայանա առաջինկուրսեցիների ընդունելությունը և ծանոթությունը համալսարանի գործունեությանը, ինչպես նաև կկազմակերպվի առաջին դասախոսությունը՝ «Մասնագիտության ներածություն» թեմայով:

Բանախոսներ
IMG_0068

Բաբայան Ղարիբ Միքայելի

ՄՄՀ գիտական և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, փ.գ.թ., ՄՄՀ պրոֆեսոր
«Կովկասագիտություն»
IMG_0429

Հայրապետյան Էլեոնորա Արմենակի

ՄՄՀ մեթոդխորհրդի նախագահ , մ.գ.թ., դոցենտ
«Օտար լեզուներ»

Ալիսա Բաղդասարյան

ՄՄՀ հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ.
«Հայոց լեզու և գրականություն»
Кристина Григорян

Քրիստինե Գրիգորյան

ՄՄՀ հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս
«Տարրական մանկավարժություն և հոգեբանություն»
Каграманян Мира

Ղահրամանյան Միրա Ռոբերտի

ՄՄՀ իրավաբան
«Իրավագիտություն»
Арзуманян Сирун

Սիրուն Արզումանյան

ՄՄՀ կառավարման ամբիոնի դասախոս
«Կառավարում»
Оганян Армен Ю

Օհանյան Արմեն Յուրիի

ՄՄՀ ավագ դասախոս
«Տեղեկատվական համակարգեր»
Կիսվել այս էջով`