ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2003 թվականին:

Նրա գործունեությունն ուղղված է համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների համար ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման ծրագրերի ուսումնասիրմանը, մշակմանը և ներդրմանը:

Ամբիոնի նպատակներն ու խնդիրները

  • հայկական դպրոցներում ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչների պատրաստում (բակալավրատ)
  • բանասեր-ռուսագետների պատրաստում (մագիստրատուրա)
  • թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ծրագրերի մշակում և իրականացում (ռուս-հայերեն, հայ-ռուսերեն)
  • տարբեր ֆակուլտետների ուսանողների ռուսաց լեզվի դասավանդում` հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առանձնահատկությունները:

Գազարյան Մայա Աշոտի

Ամբիոնի վարիչ

Ամբիոնի գիտա-հետազոտական գործունեությունը հիմնված է չորս ուղղությունների վրա՝

  1. Ռուսերենը՝ որպես օտար լեզու դասավանդելու ժամանակակից մեթոդներ: Ամբիոնում տարվում են աշխատանքներ ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցման նոր մեթոդների և հնարների ուսումնասիրության, մշակման և իրականացման ուղղությամբ:
  2. Հայկական դպրոցում ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցման մեթոդաբանության հետ կապված խնդիրների և առաջադրանքների ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Ամբիոնը սերտ կապի մեջ է դպրոցների հետ. դասախոսները պարբերաբար մասնակցում են կլոր սեղանների և գիտաժողովների` նվիրված դպրոցներում և բուհերում ռուսաց լեզվի ուսուցման հիմնախնդիրներին:
  3. Նորարար տեխնոլոգիաների ուսումնասիրություն և ներդրում ռուսաց լեզվի ուսուցման գործընթացում:
  4. Ռուսական գրականության ուսումնասիրության տեսական ուղղվածության խորացումը:

Ամբիոնին կից գործում է ռուսաց լեզվի և գրականության կաբինետ: Ամբիոնը համագործակցում է Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջատար համալսարանների գործընկերների հետ, ամբիոնի դասախոսները տպագրվում են Արցախի, Հայաստանի, Ռուսաստանի գիտական հրապարակումներում:

ֆակուլտետի Փաստաթղթերը

ֆակուլտետի Դասախոսները

Շահրամանյան Անուշ Գրիգորիի

 Ասիստենտ

Սարգսյան Ռուզաննա Ալեքսանդրի

Հախումյան Նինա Գուրգենի

 Ասիստենտ

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`