ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 2003 թվականին:

Նրա գործունեությունն ուղղված է համալսարանի բոլոր մասնագիտությունների համար ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման ծրագրերի ուսումնասիրմանը, մշակմանը և ներդրմանը:

Ամբիոնի նպատակներն ու խնդիրները

  • հայկական դպրոցներում ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչների պատրաստում (բակալավրատ)
  • բանասեր-ռուսագետների պատրաստում (մագիստրատուրա)
  • թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ծրագրերի մշակում և իրականացում (ռուս-հայերեն, հայ-ռուսերեն)
  • տարբեր ֆակուլտետների ուսանողների ռուսաց լեզվի դասավանդում` հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առանձնահատկությունները:

Ղազարյան Մայա Աշոտի

Ամբիոնի վարիչ

Ամբիոնի գիտա-հետազոտական գործունեությունը հիմնված է չորս ուղղությունների վրա՝

  1. Ռուսերենը՝ որպես օտար լեզու դասավանդելու ժամանակակից մեթոդներ: Ամբիոնում տարվում են աշխատանքներ ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցման նոր մեթոդների և հնարների ուսումնասիրության, մշակման և իրականացման ուղղությամբ:
  2. Հայկական դպրոցում ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցման մեթոդաբանության հետ կապված խնդիրների և առաջադրանքների ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Ամբիոնը սերտ կապի մեջ է դպրոցների հետ. դասախոսները պարբերաբար մասնակցում են կլոր սեղանների և գիտաժողովների` նվիրված դպրոցներում և բուհերում ռուսաց լեզվի ուսուցման հիմնախնդիրներին:
  3. Նորարար տեխնոլոգիաների ուսումնասիրություն և ներդրում ռուսաց լեզվի ուսուցման գործընթացում:
  4. Ռուսական գրականության ուսումնասիրության տեսական ուղղվածության խորացումը:

Ամբիոնին կից գործում է ռուսաց լեզվի և գրականության կաբինետ: Ամբիոնը համագործակցում է Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջատար համալսարանների գործընկերների հետ, ամբիոնի դասախոսները տպագրվում են Արցախի, Հայաստանի, Ռուսաստանի գիտական հրապարակումներում:

Ամբիոնի դասախոսներ

Ա.Ա.Հ. Գիտական աստիճանը, կոչումը, պաշտոնը
Գաբրիելյան Դոնարա Սերգեյի
մ.գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ պրոֆեսոր
Սարգսյան Ռուզաննա Ալեքսանդրի
բ.գ.թ., դոցենտ
Ղազարյան Մայա Աշոտի
ամբիոնի վարիչ, դասախոս
Հախումյան Նինա Գուրգենի
ասիստենտ
Շահրամանյան Անուշ Գրիգորիի
ասիստենտ
Ազատյան Ֆլորա Շիրինի
ասիստենտ
Կիսվել այս էջով`