ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

Ամբիոնը հիմնադրվել է 2003-2004 ուս.տարում, պատրաստում է անգլերենի ուսուցիչներ և թարգմանիչներ բակալավրիատում, մագիստրատուրայում՝ անգլերեն լեզվի մասնագետ, բանասեր: Մասնագիտական խմբերից բացի ամբիոնի դասախոսները անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, լատիներեն, ադրբեջաներեն և պարսկերեն են դասավանդում նաև բուհի տարբեր ֆակուլտետներում՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առանձնահատկությունները: Ամբիոնը ուսումնասիրում, մշակում և կիրառում է համալսարանում դասավանդվող անգլերենի, գերմաներենի, ֆրանսերենի, լատիներենի, ադրբեջաներենի և պարսկերենի դասավանդման ծրագրերը:

Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքները ուղղված են օտար լեզուների տեսական հարցերի և դասավանդման մեթոդիկայի հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանն ու վերլուծությանը, օտար լեզուների դասավանդման ընթացքում ինովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմանը:

Ամբիոնին կից գործում է օտար լեզուների կաբինետ:

Գայանե Վալերիի Գրիգորյան

Ավագ դասախոս
Օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ

Գայանե Վալերիի Գրիգորյան

Օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ

ֆակուլտետի Փաստաթղթերը

ֆակուլտետի Դասախոսները

Ալվինա Վալերիի Ներսեսյան

Ավագ դասախոս

Արինա Ասծատուրի Գրիգորյան

ՄՄՀ դոցենտ

Մովսիսյան Դիանա Իվանի

բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Գևորգյան Գայանե Վաչիկի

Ավագ դասախոս

Ծատուրյան Լիլիյա Վլադիլենի

դասախոս

Անուշ Էդուարդի Հայրապետյան

բ.գ.թ., դոցենտ

Ինգա Սենորի Մարգարյան

Ավագ դասախոս

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`