ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՎԿԱՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

Առաքելություն

Գործունեության այս ձևաչափով ամբիոնի առաքելությունը երկու մասնագիտությունների առումով ենթադրում է վերջնարդյունքում թողարկվող մասնագետի համար հետևյալ որակների ձևավորումը.

 • Բազային որակյալ կրթության ապահովում
 • Հիմնարար գիտելիքներ, տեսական և գործնական բարձր պատրաստվածության ապահովում
 • Գիտահետազոտական ու գործնական աշխատանք կատարելու հմտություններով օժտում
 • Վարչական և հասարակական-քաղաքական գործունեությանն ունակ քաղաքացիական գիտակցության ապահովում

Տեսլական

 • Կողմնորոշված դիմորդներ
 • Արդիական, որակյալ մասնագիտական կրթության ապահովմանն ուղղված ծրագրեր
 • Հետազոտահեն կրթություն
 • Տարածաշրջանային հետազոտություններ՝ պայմանավորված Արցախի Հանրապետության արտաքին և ներքաղաքաղական առաջնահերթություններով
 • Ամբիոնի գիտահրատարակչական գործունեության արդյունավետության բարձրացում
 • Արտաքին կապեր, միջազգային գիտական գործընկերություն
 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական կրթական ծրագրերին համապատասխան համալրում, հրավիրյալ դասախոսի ինստիտուտի զարգացում

Աննա Գառնիկի Հակոբյան

ամբիոնի վարիչ, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ամբիոնը շարունակական աշխատանք է կատարում ուսումնամեթոդական ձեռնարկների պատրաստման ուղղությամբ: Մասնագիտական բոլոր առարկաների գծով ամբիոնն ունի ծրագրեր և ուսումնամեթոդական ուղեցույցներ, առարկայական նկարագրեր, որոնց մի մասը տպագրվել է համալսարանի կողմից:

Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքի ընդհանուր թեմատիկան «Հայաստանը հարավկովկասյան պատմաքաղաքական զարգացումների համատեքստում 19-21-րդ դարերում» է:

Մեծ աշխատանք է տարվել ուսանողների ամենամյա գիտահետազոտական աշխատանքների ղեկավարման ուղղությամբ, ինչպես նաև դասախոսների ղեկավարությամբ ուսանողների հոդվածները ներհանրապետական և միջազգային գիտաժողովներում ներկայացնելու ուղղությամբ:

Ամբիոնի կադրային ներուժն ուղղվելու է 2015 թ. ՄՄՀ-ում գործող «Կովկասագիտություն» մասնագիտության զարգացմանը:

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը

ԱԱՀ Գիտական աստիճանը, կոչումը, պաշտոնը
Հակոբյան Աննա Գառնիկի
ամբիոնի վարիչ, պ.գ.թ., դոցենտ
Բաղդասարյան Նելլի Էդուարդի
պ.գ.թ., դոցենտ
Փաշայան Հրայր Աբրիկի
ք.գ.թ., դոցենտ
Ավանեսյան Իսկուհի Նիկոլայի
ք.գ.թ., դոցենտ
Աբրահամյան Ալվարդ Գարեգինի
ք.գ.թ., ասիստենտ
Հարությունյան Վրեժ Կիմի
պ.գ.թ., ասիստենտ
Ավանեսյան Հովիկ Սերգեյի
ասիստենտ
Ավշարյան Սուսաննա Պավելի
ասիստենտ
Սուլեյմանյան Վրեծ Կիմի
ասիստենտ
Սուլեյմանյան Լենա Էդուարդի
ասիստենտ
Հովհաննիսյան Լեռնիկ Լենտրուշայի
ասիստենտ
Քոչարյան Լարիսա Եփրեմի
դասախոս
Հակոբյան Արմինե Արմենի
դասախոս
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`