ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

Ամբիոնը հիմնադրվել է 2003-2004 ուս.տարում, պատրաստում է անգլերենի ուսուցիչներ և թարգմանիչներ բակալավրիատում, մագիստրատուրայում՝ անգլերեն լեզվի մասնագետ, բանասեր: Մասնագիտական խմբերից բացի ամբիոնի դասախոսները անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, լատիներեն, ադրբեջաներեն և պարսկերեն են դասավանդում նաև բուհի տարբեր ֆակուլտետներում՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առանձնահատկությունները: Ամբիոնը ուսումնասիրում, մշակում և կիրառում է համալսարանում դասավանդվող անգլերենի, գերմաներենի, ֆրանսերենի, լատիներենի, ադրբեջաներենի և պարսկերենի դասավանդման ծրագրերը:

241280782_909278716329445_7492414965990492674_n

Գրիգորյան Գայանե

Ամբիոնի վարիչ

Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքները ուղղված են օտար լեզուների տեսական հարցերի և դասավանդման մեթոդիկայի հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանն ու վերլուծությանը, օտար լեզուների դասավանդման ընթացքում ինովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմանը:

Ամբիոնին կից գործում է օտար լեզուների կաբինետ:

Ամբիոնի դասախոսական կազմը

ԱԱՀ Գիտ.աստիճանը, կոչումը, պաշտոնը
Գրիգորյան Գայանե Վալերիի
ամբիոնի վարիչ, ասիստենտ
Հայրապետյան Անուշ Էդուարդի
բ.գ.թ., դոցենտ
Մովսիսյան Դիանա Իվանի
բ.գ.թ., ասիստենտ
Գրիգորյան Արինա Ասծատուրի
ՄՄՀ դոցենտ
Ներսեսյան Ալվինա Վալերիի
ՄՄՀ դոցենտ
Մարգարյան Ինգա Մենորի
ասիստենտ
Գևորգյան Գայանո Վաչիկի
ասիստենտ
Վագներ Նիկ
դասախոս
Գաբրիելյան Էլինա Ֆելիքսի
դասախոս
Բաբայան Նվարդ Ռաշիդի
դասախոս
Ծատրյան Լիլիյա Վլադիլենի
դասախոս
Ճոփչյան Յաշա Ռաֆիկի
դասախոս
Դանիելյան Միլանա
դասախոս
Պուլուզյան Արա Հովիկի
դասախոս
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`