ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հումանիտար ֆակուլտետը կազմավորվել է 2004 թ.:

2004- 2005 թթ. հումանիտար ֆակուլտետը ղեկավարել է հ.գ.թ. դոցենտ Ա. Ա. Բադալովան,
2005- 2018 թթ.` ՄՄՀ դոցենտ Լ.Յ. Բախշիյանը,
2018 – 2020 թթ․` ՄՄՀ դոցենտ Ա. Վ. Հայրիյանը,
2020-ից առ այսօր ֆակուլտետի դեկանն է ՄՄՀ դոցենտ Ա.Ա. Գրիգորյանը:

ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետն իրականացնում է ուսումնագիտական գործընթաց` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

Բակալավրի կրթական  ծրագրով՝

 1. Հայոց լեզու և գրականություն /առկա, հեռակա/
  Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ
 2. Ռուսաց լեզու և գրականություն /առկա, հեռակա/
  Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ
 3. Անգլերեն լեզու և գրականություն /առկա, հեռակա/
  Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ
 4. Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների) /առկա/
  Որակավորումը՝ բանասիրության բակալավր
 5. Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա /առկա, հեռակա/
  Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր
 6. Պատմություն /հեռակա/
  Որակավորումը՝ մանկավարժության բակալավր
 7. Կովկասագիտություն /առկա/
  Որակավորումը՝ կովկասագիտության բակալավր

Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով՝

 1. Հայոց լեզվի պատմություն և գրաքննադատություն /առկա, հեռակա/
 2. Հայ գրականության պատմություն  /առկա, հեռակա/
 3. Ռուսաց լեզու /առկա, հեռակա/
 4. Ռուս գրականություն /առկա, հեռակա/
 5. Անգլերեն լեզու /առկա, հեռակա/
 6. Տարրակաան մանկավարժութուն և մեթոդիկա /առկա, հեռակա/
 7. Կովկասագիտություն /առկա/
 8. Հայոց պատմություն /առկա/
 9. Սոցիալական աշխատանք /առկա/

Հումանիտար ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

ֆակուլտետի Փաստաթղթերը

ֆակուլտետի դասախոսները

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`