Հումանիտար ֆակուլտետի 2020-2021 ուստարվա ավարտական խմբերի ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույց

Հումանիտար ֆակուլտետի 2020-2021 ուստարվա ավարտական խմբերի ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույց

Դասիչ Մասնագիտություն Քննություններ Անցկացման ժամկետը
1
011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն (առկա) IV կուրս
1. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 2. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
02.06.2021
2
011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն (հեռակա) V կուրս
1. Համալիր քննություն 2. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 3. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
04.06.2021
3
011401.18.6 Պատմություն (հեռակա) V կուրս
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն
05.06.2021
4
011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա (առկա, հեռակա) IV, V կուրս
1. Համալիր քննություն 2. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 3. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
10.06.2021
5
011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն (առկա) IV կուրս
1. Համալիր քննություն 2. Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն 3. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
09.06.2021
6
022802.01.6 Կովկասագիտություն (առկա) IV կուրս
1.Ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն
11.06.2021
Կիսվել այս էջով`