Հումանիտար ֆակուլտետի 2-րդ կիսամյակի քննությունների ժամանակացույց

Հումանիտար ֆակուլտետի 2-րդ կիսամյակի քննությունների ժամանակացույց

Հարգելի՛ դասախոսներ և ուսանողներ, սիրով տեղեկացնում ենք, որ,  համաձայն հաստատված ժամանակացույցի, հումանիտար ֆակուլտետի  բակալավրիատի 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննությունները կիրականացվեն.

  • հունիսի 1-ից 12-ը՝ ավարտական ամփոփիչ քննություններ /ըստ ժամատախտակի/,
  • հունիսի 1-ից 5-ը՝  2-րդ միջանկյալ քննությունները /1-3-րդ կուրսերում սովորող ուսանողների համար/,
  • հունիսի 8-ից 12-ը՝  կուրսային աշխատանքների պաշտպանություն /ըստ ժամատախտակի/,
  • հունիսի 15-ից հուլիսի 3-ը՝  քննաշրջան /ըստ ժամատախտակի/։

 

Հարգանքներով՝

Հումանիտար ֆակուլտետի դեկան  Ա.Ա.Գրիգորյան

Կիսվել այս էջով`